Spoznávame kontinenty

Deti sú už vo veku, kedy sa živo zaujímajú o svet. Nemyslím tým ich bezprostredné okolie. Riešia, akí ľudia žijú v rôznych kútoch našej planéty, čím sa od seba líšia, aké zvieratá či rastliny nájdeme na ktorom kontinente. Je fascinujúce sledovať, ako si rozširujú obzory. Z bábätiek, ktoré zaujíma len prostredie, v ktorom žijú, sa menia na komplexné osobnosti, ktoré si uvedomujú, že vo svete nie sme sami a delíme sa oň s mnohými ďalšími živými bytosťami.

Spoznávame kontinenty

Minulý rok deti v škôlke spoznávali kontinenty. Na úvod sa zahrali na superkontinent Pangeu, ktorý sa postupne rozdelil na sedem častí, ktoré tvoria našu Zem tak, ako ju poznáme dnes. Potom sa každý mesiac zamerali na jeden kontinent a merali, aké dlhé sú sekvoje, ochutnávali “exotické” ovocie z Ázie, vytvárali aboriginálne umelecké diela či hrali sa na afrických Masajov. Mnohé fascinujúce informácie nám nosili domov a tak sme sa aj my dospelí tešili, aké zaujímavosti sa dozvieme. Samozrejme to v nich prebudilo veľký záujem o svet a aj doma sme začali riešiť iné národy, kultúry, či zvieratá, ktoré u nás vidíme iba v ZOO, ale inde žijú vo voľnej prírode.

Kontinenty v knihe

Objavili sme parádny Atlas sveta pre deti. Obsahuje 7 veľkých rozkladacích máp, jednu ku každému kontinentu. Na každom kontinente sú nakreslené a pomenované typické zvieratá, rastliny, kultúrne pamiatky, obyvatelia.

Kniha Atlas sveta pre deti

K tomu sú na každej mape ešte nalepené rôzne miniknižôčky.

Kniha Atlas sveta pre deti

Deti zaujalo, že zvieratá či rastliny nie sú na každom kontinente nakreslené iba po jednom, ako by to človek očakával, a tak s radosťou počítali napríklad koľko baobabov je v Afrike alebo koľko grizly medveďov sa potuluje po Severnej Amerike.

Kniha Atlas sveta pre deti

Text je vtipný, ako sa od autora atlasu Oldřicha Ružičku dá očakávať. A tak napríklad na mape severného a južného pólu je nakreslený “Santa Claus”, ktorého sa vraj zatiaľ žiadnej z expedícií nepodarilo nájsť.

Plesnivec, pemikan, pandy, pyramídy…

Na jar mi padlo veľmi vhod, že som sa zúčastnila jednej výmeny aktivít zameranej práve na kontinenty. Vytvorila som do nej aktivitu inšpirovanú jednou Montessori pomôckou. Obsahuje 7 kariet s náčrtmi jednotlivých kontinentov vo farbách Montessori, a 42 kartičiek, ktoré sa priraďujú ku kontinentom.

Na kartičkách je pre každý kontinent:

  • typická rastlina,
  • zviera,
  • obyvatelia,
  • jedlo,
  • architektonická pamiatka,
  • vlajka najväčšieho štátu.

Sada obsahuje aj kontrolnú kartu, kde si deti po priradení obrázkov môžu pozrieť, kam ktorý predmet patrí.

Spoznávame kontinenty

Samozrejme vybrať takýchto reprezentantov je veľmi ťažké a nie je jednoznačne “správny” spôsob, ako to urobiť. Snažila som sa vybrať veci, ktoré sa nevyskytujú nikde inde, iba na danom kontinente, alebo stade aspoň pochádzajú. V dnešnom globalizovanom svete je to však čím ďalej, tým ťažšie. Takisto nie je jednoduché vybrať iba jedného reprezentanta v každej kategórii. Vybrať v Európe ako typické jedlo pizzu, či slovenské halušky? V Afrike žjú žirafy, lemury, nosorožce… V Ázii zase žijú Indovia, Číňania, Nepálci.

Spoznávame kontinenty

Nie je to typický Montessori materiál, ktorý má jednoznačné riešenie. Je to skôr pomôcka, ktorá dáva príležitosť na ďalšie skúmanie, diskutovanie, zisťovanie. Možno časom dorobím ďalšie sady obrázkov, až budeme mať tieto pôvodné už okukané. Zatiaľ je však pre deti zaujímavé porovnávať, učiť sa nové pojmy, pýtať sa.

Deti ako ja

Pre deti sú vždy najzaujímavejšie práve iné deti. Či už tie, ktoré stretnú na ihrisku, alebo tie, ktoré žijú na opačnej strane sveta. Dlho nás bavili tieto krásne karty detí sveta od Juchuuu. Neskôr k nim pribudli aj nemenej zaujímavé karty obydlí. (Obe sady sa dajú zadarmo stiahnuť.)

K téme detí sveta máme aj túto vkladačku. Deťom som ju kúpila, keď mali približne dva roky, a dlho patrila tiež k obľúbeným. Sú na nej deti rôznej farby pleti v (rôznom) tradičnom oblečení. Oblečenie sa dá deťom obmieňať a pre moje deti bolo napríklad neskonale fascinujúce, že by chlapci mohli v iných kútoch sveta nosiť šaty.

Spoznávame kontinenty

No a nesmiem opomenúť nádhernú knihu Children Just Like Me. (Kedysi dávno vyšla aj slovenská verzia Deti ako ja, ale je dlhodobo nedostupná a nájdete ju nanajvýš v knižnici.) Je o deťoch z celého sveta, o tom, ako žijú, kam chodia do školy, aké majú rodiny. Je fascinujúca pre deti aj pre dospelých v úplne rovnakej miere!

Spoznávame kontinenty

V úvode je mapa sveta, kde sú zobrazené všetky deti, ktoré v knihe nájdete. Potom je kniha rozdelená na kontinenty.

Kniha Deti ako ja

Každá stránka, prípadne dvojstránka, je venovaná jednému reálnemu dieťaťu. Nájdete tam fotky jeho, jeho rodiny, obľúbeného jedla či domáceho miláčika. Je tam jeho podpis, dozviete sa, ako sa v jeho reči povie “Ahoj”, kde chodí do školy, ako trávi voľný čas.

Kniha Deti ako ja

Toto je už druhé vydanie knihy, deti z toho prvého vraj už majú 20 až 30 rokov 🙂

Nie je to typ knihy, ktorú u nás doma čítame naraz od A po Z. Skôr ju vytiahneme vždy pred nejakou cestou, alebo pri spomienke nejakej krajiny či kontinentu. Deti potom skúmajú fotky detí, tvar písma, akým píšu, a snažia sa vysloviť “Ahoj” v jeho reči 🙂 Je to krásna pripomienka, aj pre nás dospelých, aký rozmanitý je ten náš svet, akí sú v ňom ľudia odlišní a predsa v podstate rovnakí.

Ku knižke je aj pekný nálepkový zošit.

Kontinenty alebo svetadiely?

Na záver malé jazykové okienko. Pomenovanie kontinenty nie je úplne jednoznačné. Kontinentom nazývame vo všeobecnosti rozľahlú súvislú súš obklopenú svetovým oceánom. Podľa tejto definície máme na Zemi 6 kontinetov. Sú to Eurázia, Afrika, Severná Amerika, Južná Amerika, Antarktída a Austrália.

Neexistuje v tom však zhoda a tak existujú rôzne systémy delenia kontinentov – od systému, ktorý ich definuje 7 (Európa, Ázia, Afrika, Severná Amerika, Južná Amerika, Antarktída a Austrália) až po systém so štyrmi (Eurafrázia, Amerika, Antarktída a Austrália).

Niekde sa ešte spomína rozdiel medzi kontinentmi a svetadielmi (s tým, že kontinenty sú ohraničené prírodne a svetadiely sú určené umelo – človekom). Svetadielov je tiež šesť – Európa, Ázia, Amerika, Afrika, Austrália a Antarktída.

Nám vyhovuje systém so siedmimi kontinentmi, ktorý sa zdá byť najrozšírenejší v literatúre aj Montessori materiáloch.

Sada Kontinenty v pdf

Ak som vás tým úplne nedoplietla, a máte záujem o našu sadu na triedenie rastlín, zvierat, obyvateľov, jedla, pamiatok a vlajok podľa kontinentov, môžem vám ju poslať elektronicky za 3 EUR. Stačí si ju objednať v našom obchode, presne tu.

Pridaj komentár