Súbor aktivít SLABIKA (elektronický, PDF)

3,00

Poznanie fonologických jednotiek ako je hláska, slabika a celé slovo, je kľúčovým pri učení sa čítať. V tomto súbore nájdete 13 rôznorodých aktivít na vnímanie slabiky.

Popis

Slabika je najmenšia organizačná jednotka reči, ktorú vyslovujeme. Poznanie fonologických jednotiek ako sú hlásky, slabiky a celé slová, je kľúčovým pri učení sa čítať.

Tieto aktivity sa zameriavajú na vnímanie slabiky. V tomto súbore nájdete 60 sád kartičiek a niekoľko ďalších aktivít na slabikovanie.

Karty obsahujú jednoslabičné, dvojslabičné, trojslabičné a štvorslabičné slová, vyjadrené obrázkom aj napísané. Farebné rozlíšenie slabík v slovách na kartičkách deťom pomáha zrakovo si uvedomiť slabiku. Okrem otvorených slabík (napr. gi-ta-ra) pracujeme aj so slabikami zatvorenými, ktoré končia
spoluhláskou (nož-ni-ce). Pracujeme aj s množným číslom, aby si deti uvedomovali, že aj zmena tejto gramatickej kategórie (jednotné vs množné číslo) znamená niekedy zmenu počtu slabík v slove (jež – ježe). To, že deti naučíme vnímať slabiku v slovách, im umožní oveľa rýchlejšie čítať.

Aktivity s kartičkami:

1. Priraďovanie obrázka k slovu. Dieťa prečíta slovo a priradí.
2. Stavanie veží z LEGO kociek podľa počtu slabík v slove. Dieťa si vytiahne kartičku, napríklad KOLESO, a postaví na seba tri kocky (ko-le-so).
Potom môže aj porovnávať, ktoré slovo má akú veľkú vežu.
3. Prečítame slovo a dieťa má napr. povedať, ktorá slabika je druhá, tretia, posledná… v poradí.
4. Pexeso, hľadanie páru slovo – obrázok.
5. Tvorenie viet. Dieťa dostane 5 obrázkov a musí vytvoriť zmysluplnú vetu. Zložitejšia verzia je, že dieťa vytvorí 5 viet, ktoré na seba nadväzujú.
6. Prečítame slovo a dieťa len na základe počutia musí povedať, aké sú tam samohlásky a potom spoluhlásky. Následne si to dieťa skontroluje.
7. Dieťa dostane obrázok a bez prečítania povie všetky samohlásky a následne aj všetky spoluhlásky.

Ďalšie aktivity v súbore:

  • Triedenie obrázkov podľa počtu slabík.
  • Motorická kocka, ktorá deťom pomáha slabikovať prostredníctvom rôzneho pohybu.
  • Kartičky na štipcovanie. Dieťa určuje, kde v slove počuje napísanú slabiku.
  • Preteky. Kto bude mať prvý dosť slabík, aby došiel do cieľa?
  • Hľadanie cesty od štartu k cieľu podľa počtu slabík v slove.
  • Určovanie počtu slabík v slove pomocou pečiatok.

Tento produkt je dostupný iba v elektronickej podobe – po zaplatení dostanete na vami uvedený email súbor PDF, ktorý si môžete stiahnuť.