SPODOBOVANIE

2,00

Sada aktivít zameraná na SPODOBOVANIE hlások. V škole sa učí až v štvrtom a piatom ročníku, hravou formou (a bez zbytočného teoretizovania) však zaujme deti oveľa skôr a pomôže im písať bez zbytočných chýb.

Popis

Sada aktivít zameraná na SPODOBOVANIE hlások. V škole sa učí až v štvrtom a piatom ročníku, hravou formou (a bez zbytočného teoretizovania) však zaujme deti oveľa skôr a pomôže im písať bez zbytočných chýb.

Obsahuje štyri aktivity:

– Prvá predstavuje úvod k spodobovaniu. Je to sada kariet s obrázkami a slovami. Dieťa si vyloží obrázky a priraďuje k nim slová. Obrázky aj slová sú vo dvojiciach, napríklad ŽABA – 5 ŽIA_, VEĽA LODÍ – JEDNA LO_.

Spodobovanie

– Druhá obsahuje dvojice hlások, pri ktorých nastáva navzájom spodobovanie, a k nim slová, v ktorých príslušné hlásky chýbajú. Dieťa si triedi slová k správnym písmenám, a svoju prácu si potom skontroluje v tabuľke.

Spodobovanie

– Tretia obsahuje zopár podobných slov ako PRAH-PRACH či PLOD-PLOT, ktoré dieťa má doplniť do vety.

Spodobovanie

Toto je elektronický súbor, ktorý dostanete mailom vo formáte PDF.

Spodobovanie

 

Spodobovanie

Spodobovanie