Priestorová orientácia (elektronický súbor, PDF)

2,00

Pred, za, medzi, vľavo, vpravo… Dobrá priestorová orientácia, schopnosť správne chápať a používať predložky, sú zručnosti, ktoré by malo dieťa v predškolskom veku zvládnuť. Táto jednoduchá sada pokynových kartičiek pomája deťom rozvíjať si priestorové vnímanie a verbalizovať ho, pomocou štyroch základných geometrických tvarov.

Popis

Pred, za, medzi, vľavo, vpravo… Dobrá priestorová orientácia, schopnosť správne chápať a používať predložky, sú zručnosti, ktoré by malo dieťa v predškolskom veku zvládnuť. Táto jednoduchá sada pokynových kartičiek pomája deťom rozvíjať si priestorové vnímanie a verbalizovať ho, pomocou štyroch základných geometrických tvarov.

Obsahuje spolu 56 kartičiek so štyrmi typmi úloh:

1. Karty na stranách 1-4: Dieťa skladá tvary podľa obrázkov a odpovedá na otázky dole. Trénuje pravoľavú orientáciu, orientáciu v priestore.

2. Karty na stranách 5-8 (pre 2 a viac osôb): Jeden opisuje obrázok, ostatní skladajú. Na konci si porovnajú výsledky.

3. Karty na stranách 9-12: Náročnejšia verzia prvej aktivity. Dieťa už vidí iba obrysy geometrických tvarov.

4. Karty na stranách 13-16: Dieťa si prečíta pokyny, poskladá obrázok, a potom otočí kartu a skontroluje si, či to urobilo správne. Ak ešte nevie čítať, pokyny mu predčíta dospelý.

Toto je elektronický dokument, ktorý vám príde mailom vo formáte PDF. Ak si želáte hotovú verziu, je dostupná tu.

Priestorová orientácia

Priestorová orientácia

Priestorová orientácia