HOMONYMÁ (elektronický súbor, PDF)

2,00

Homonymá sú slová, ktoré znejú rovnako, ale majú odlišný význam. V tejto aktivite je 18 párov predmetov, ktoré majú rovnaké pomenovanie, a predsa predstavujú úplne odlišné veci.

Popis

Homonymá sú slová, ktoré znejú rovnako, ale majú odlišný význam. V tejto aktivite je 18 párov predmetov, ktoré majú rovnaké pomenovanie, a predsa predstavujú úplne odlišné veci.

Deti hľadajú na kartičkách predmety, ktoré k sebe patria. Niektoré sú jednoznačné, pri niektorých treba trochu fantázie.

Ku kartičkám sú aj názvy. Samostatní čitatelia môžu najprv hľadať dvojice obrázkov, a potom k nim priraďovať príslušné názvy, čím si precvičia okrem slovnej zásoby aj čítanie.

Tu je článok, kde píšem o tom, ako sme sa s kartičkami zahrali doma.

homonymá

homonymá