Hodiny (elektronický súbor, PDF)

0,00

Keď sa deti učili spoznávať hodiny, pripravila som im niekoľko pracovných listov, na ktorých si trénovali čítanie času a jeho zapisovanie rôznymi spôsobmi.

Popis

Keď sa deti učili spoznávať hodiny, pripravila som im niekoľko pracovných listov, na ktorých si trénovali čítanie času a jeho zapisovanie rôznymi spôsobmi.

Na stranách 1-8 je vždy 15 okienok s rôznymi časmi zapísanými buď digitálne alebo slovne. Deti ich prepisovali na analógové hodiny. Prvá strana má výlučne celú hodinu, druhá pol, tretia štvrť a štvrtá trištvrte hodinu. Ďalšie štyri majú mix.

Na zakresľovanie používali stránky s ciferníkmi. Tie som zalaminovala. Deti tak mohli písať stierateľnou fixkou a prípadné chyby si vymazať a opraviť.

Alternatívne používali pečiatku s ciferníkom, kde si mohli čas zakresľovať.

Viac o tom, ako sa naše deti učili spoznávať hodiny, si prečítate v tomto článku.

Tieto pracovné listy si stiahnete zadarmo tu, vo formáte PDF.

spoznávame hodiny

spoznávame hodiny