FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ (elektronický súbor, PDF)

3,00

Akú hodnotu majú peniaze? Vďaka tejto sade aktivít si deti precvičia matematiku a vnímanie hodnoty peňazí.

Kategória: Značky: , ,

Popis

Finančná gramotnosť – schopnosť poznať hodnotu peňazí a vedieť s nimi hospodáriť – je veľmi dôležitá. Pomocou tejto sady aktivít si deti tieto zručnosti môžu budovať už od predškolského veku.

Sada je vhodná pre škôlkarov a malých školákov. Obsahuje tieto aktivity:

– prasiatko na prikladanie mincí pre najmenších,

– štipcovačka na sčítavanie mincí (odpoveď sa vyznačí štipcom a z druhej strany karty je kontrola správnosti),

– vyskladávanie určitej hodnoty z najmenšieho možného počtu mincí (napríklad “Vyskladaj 1,36 Eur z čo najmenšieho počtu mincí.”),

– porovnávanie rôznych súm peňazí (kartičky, na ktorých sú dve kôpky peňazí oddelené symbolmi <,>,=)

Väčšina aktivít je v troch rôznych úrovniach obtiažnosti, ktoré sú farebne odlíšené. Modrá úroveň vyžaduje schopnosť počítať do 20, červená do sto, čierna už pracuje s prechodom cez sto.

Viac o tom, ako s aktivitami v sade Finančná gramotnosť pracovať, nájdete v tomto článku.

Tento produkt je dostupný iba v elektronickej podobe – po zaplatení dostanete na vami uvedený email súbor PDF, ktorý si môžete stiahnuť.

finančná gramotnosť

finančná gramotnosť

finančná gramotnosť

finančná gramotnosť

finančná gramotnosť

finančná gramotnosť

finančná gramotnosť