Bratislava – trojzložkové karty (elektronický dokument, PDF)

0,00

V treťom ročníku je témou vlastivedy mesto. U nás teda Bratislava. S dcérou sme vyrobili tieto trojzložkové karty s najznámejšími miestami, pamiatkami, pozoruhodnosťami.

Popis

V treťom ročníku je témou vlastivedy mesto. U nás teda Bratislava. S dcérou sme vyrobili tieto trojzložkové karty s najznámejšími miestami, pamiatkami, pozoruhodnosťami.

V dcérinej triede spoznávali Bratislavu v teréne. Každý žiak si na začiatku roka vylosoval dve bratislavské pamiatky či pozoruhodnosti. Tie si naštudoval, a potom spolu chodili po meste a navzájom si robili “prednášky” o jednotlivých miestach. Navštívili toho v priebehu roka naozaj veľa a aby si dcéra dobre pamätala, čo je čo, urobili sme spolu tieto karty.

Využili ich aj prváci na tréning čítania.

Ďalšie aktivity na stiahnutie, tipy na čítanie a hranie na tému Bratislava nájdete v tomto článku.

Toto je elektronický súbor, ktorý si stiahnete priamo po dokončení objednávky vo forme PDF.

Bratislava

Bratislava