ABECEDA DO RÁMIKU (Elektronický súbor, PDF)

1,00

Abeceda do rámiku je súbor 36 kartičiek, na ktorých sú zobrazené písmená slovenskej abecedy.

Kategória: Značky: ,

Popis

Abeceda do rámiku je súbor 36 kartičiek, na ktorých sú zobrazené písmená slovenskej abecedy.

Karty sú veľkostne uspôsobené tak, aby sa dali zavesiť do tohto rámiku IKEA (viď foto dole).

Každá karta obsahuje veľké a malé tlačené písmeno, veľké a malé písané písmeno, a fotografiu predmetu, ktorý na dané písmeno začína. (Výnimkou sú písmená ô a ä, kde je kôň a bábätko.)

Karty sú orámované ružovou farbou (spoluhlásky) a modrou (samohlásky) v súlade s farebným kódovaním Montessori.

Toto je elektronický súbor vo formáte PDF. Je nastavený na obojstrannú tlač tak, aby písmená v rámiku išli za sebou v abecednom poradí.

Abeceda do rámiku