ABC veľké tlačené písmená (elektronický súbor, PDF)

2,00

Súbor 26 kariet, pomocou ktorých sa deti učia písať veľké tlačené písmená. Ku každému písmenu je jedna strana, ktorá obsahuje:

– dané písmeno s naznačenými šípkami, ako sa píše,

– fotografia predmetu, ktorého názov začína na dané písmeno,

– dva riadky s prípravnými cvičeniami,

– dva riadky na trénovanie písania daného písmena.

Každé písmeno je farebne orámované podľa farebného kódovania Montessori – spoluhlásky sú ružové, samohlásky modré.

Popis

Súbor 26 kariet, pomocou ktorých sa deti učia písať veľké tlačené písmená. Ku každému písmenu je jedna strana, ktorá obsahuje:

– dané písmeno s naznačenými šípkami, ako sa píše,

– fotografia predmetu, ktorého názov začína na dané písmeno,

– dva riadky s prípravnými cvičeniami,

– dva riadky na trénovanie písania daného písmena.

Každé písmeno je farebne orámované podľa farebného kódovania Montessori – spoluhlásky sú ružové, samohlásky modré.

Veľké tlačené písmená sú prvé, o ktoré sa deti zaujímajú, keďže ich vidia všade okolo seba.Nechajte dieťaťu voľnú ruku vo výbere písmena, ktoré chce trénovať. Deti najčastejšie zaujímajú písmená v ich vlastom mene alebo v menách členov rodiny, u nás to potom boli napríklad písmeno H pre hasičov, alebo písmená v menách domácich zvierat.

Tento súbor odporúčam približne od 5 rokov, alebo v čase, keď už dieťa má dobrú jemnú motoriku a je pripravené na písanie na papier. Skôr, ako k tomu dospeje, odporúčam písmená spoznávať napríklad s týmito kartami a písanie trénovať pomocou šmirgľových písmen a pieskovnice.

Karty môžu slúžiť na tréning písania s ceruzkou, alebo ich môžete zalaminovať a ponúknuť ich deťom so stierateľnou fixkou. Takto si môžu písať, zotierať a zase písať, až kým písmenko nebudú ovládať k svojej spokojnosti.

Toto je elektronický súbor, po objednaní a úhrade ho dostanete mailom vo formáte PDF.

Veľké tlačené písmená

Veľké tlačené písmená

Veľké tlačené písmená