Pexeso písmeno-obrázok

pexeso písmeno-obrázok

Jednou z prvých zručností, ktoré smerujú k písaniu a čítaniu, je schopnosť analyzovať slová a vnímať, z akých hlások sa skladajú. Už približne od troch rokov deti vedia určiť, ktorú hlásku počujú na začiatku slova. Rozvíjať túto schopnosť sa dá pomocou rôznych hier. My sme napríklad mali toto pexeso písmeno-obrázok.

Pexeso písmeno-obrázok

Slovo -> hláska -> písmeno

To, čo sa nám zdá ako úplná samozrejmosť, je vlastne celkom veľká veda. Každé slovo je zhluk hlások, ktoré za sebou nasledujú v presnom poradí. A každá hláska má korešpondujúci symbol, ktorým ju vyjadríme na papieri. Ak sa má dieťa naučiť písať, musí najprv “rozkódovať” jednotlivé hlásky v slove, vedieť k nim priradiť správne grafické symboly – písmená, a tie vedieť napísať v správnom poradí. Ak chce čítať, musí zase všetky písmená vedieť prekonvertovať na hlásky, tie hlásky si spojiť do slova a pochopiť význam toho slova. Náročné, však?

Pexeso písmeno-obrázok

Písmeno-obrázok

Na úplnom začiatku tejto cesty je identifikovanie prvej hlásky v slove. My sme s deťmi hrávali “Hádaj, čo vidím”. Bola to naša obľúbená hra v aute. “Vidím niečo, čo začína na SSSSSS. Aj ty to vidíš?”

Takisto nás bavili takéto karty na spoznávanie písmen, pomocou ktorých sa deti učili spájať hlásku s príslušným písmenom.

Keď už poznali písmená a išlo im ako tak aj identifikovanie prvých hlások, vyrobila som jednoduché pexeso. Na jednej sade kartičiek sú písmená slovenskej abecedy. Na druhej obrázky, ktoré na tieto písmená začínajú.

Pexeso písmeno-obrázok

Prvé, čo sme s deťmi robili, bolo jednoduché párovanie. Vylosovali si písmenko, pomenovali ho, a hľadali k nemu obrázok. Nedávala som im celú abecedu, vždy len niekoľko párov, aby nemuseli hľadať medzi 33 obrázkami. Niektoré písmená sme najprv nepoužívali vôbec.

No a keď už deti priraďovanie obrázkov zvládali, hrali sme pexeso. Karty som podlepila rôznymi farbami – čiernou tie s písmenami, bielou tie s obrázkami.

Pexeso písmeno-obrázok

Pexeso písmeno-obrázok si stiahnete tu. K začiatku nového školského roku zadarmo, od 4.9. za malý poplatok.

Pridaj komentár