Orientácia pre predškolákov: Vpravo, vľavo, hore, dole

Hra pravoľavá orientácia

Orientácia v priestore je veľmi dôležitá schopnosť, ktorú si deti postupne budujú a ktorú do života nevyhnutne potrebujú. Okolo šiesteho roku by už deti mali rozoznávať pravú a ľavú stranu, poznať predložky, vedieť sa zorientovať podľa pokynov aj aktívne popísať polohu nejakého objektu v priestore.

Je fajn im pri orientovaní sa pomáhať vhodne pripraveným prostredím aj aktivitami. Jeden typ aktivity na orientáciu v priestore som kedysi odkukala na jednom kurze. A keďže sa mi zdala veľmi prospešná pre deti v predškolskom veku, ale nenašla som na internete takú verziu, ktorá by mi vyhovovala, s malými zmenami som vyrobila vlastnú.

Orientácia pre predškolákov, hra

Hore, dole, vľavo, vpravo

Základ tvorí tabuľka s rôznymi obrázkami. Ja som vyrobila aj verziu pre čitateľov, kde sú miesto obrázkov slová napísané. Použila som rôznorodé obrázky predmetov, ktoré by deti v predškolskom veku mali poznať a vedieť pomenovať.

K tabuľke je sada kartičiek, pomocou ktorých sa v tabuľke hľadá nejaký predmet. Dieťa sa pohybuje podľa šípok na kartičkách v tabuľke. Môže to robiť iba prstom, čo je ťažšia úroveň, alebo použiť nejaký drobný predmet (gombík, korálik, kamienok…) a posúvať ten.

Sú tri druhy kartičiek:

1. Začiatok -> cesta -> cieľ?

Na prvom type kartičiek je určený začiatok cesty. Dieťa si nájde príslušný obrázok a potom ide podľa šípok.

Pravoľavá orientácia, orientácia v priestore

Keď príde do cieľa, otočením kartičky si môže skontrolovať, či sa jeho výsledok zhoduje so správnym obrázkom.

Priestorová a pravoľavá orientácia

Alternatívne sa s týmto typom kartičiek dá trénovať pravoľavá orientácia tak, že dieťa nečíta pokyny na kartičke, ale počúva, ako sú mu niekym diktované. Vtedy pracuje s pojmami VĽAVO, HORE, VPRAVO, DOLE.

A ak máte súrodencov alebo malý kolektív, deti milujú dávať si pokyny navzájom.

Priestorová orientácia, hra, pravoľavá orientácia

Existuje 6 úrovní obtiažnosti, od 3 šípok po 8. Sú farebne odlíšené.

2. Cieľ -> cesta -> začiatok?

Druhý typ kartičiek je podstatne náročnejší. Dieťa pozná cieľ a cestu, musí však zistiť, ktorý bol začiatočný bod cesty. Musí si tu uvedomiť, ako “čítať” cestu opačne, aby sa dostal k začiatku.

Kontrola správnosti je opäť na druhej strane každej kartičky, a existuje 6 úrovní obtiažnosti.

3. Cesta?

Na treťom type kartičiek dieťa pozná začiatok aj koniec, a musí sa snažiť vytvoriť čo najkratšiu cestu, ktorá tieto dva body spojí. Neexistuje tu jednoznačná odpoveď, preto neexistuje kontrola správnosti. Tú si dieťa môže urobiť samé.

Orientácia v priestore, hra

Hlásky, slabiky, slová

Hru občas využívam aj na rozvoj jazyka. Napríklad deti hľadajú….

  • všetky obrázky dvoj- (troj/štvor-) slabičných slov, a na každý uložia nejaký drobný predmet.
  • všetky obrázky s dlhou slabikou.
  • obrázky so slovami, ktoré obsahujú nejakú konkrétnu hlásku.
  • obrázky týkajúce sa jedného ročného obdobia….

Možností je viac 🙂

Kúpite tu

Hru si môžete kúpiť v elektronickej verzii v mojom obchode.

Hra vľavo vpravo hore dole

Pridaj komentár