Nauč ma, ako to mám urobiť sám…

Montessori knižky

Koncom minulého roka vyšla kniha, ktorá vysvetľuje Montessori pedagogiku rodičom a je zameraná prevažne na vek 3-6 rokov. Myslím, že kniha s takýmto zameraním na slovenskom trhu zatiaľ nebola, a ak vás zaujíma, čo v nej nájdete, čítajte ďalej.

Nauč ma, ako to mám urobiť sám...

Autorkou je francúzska uznávaná “Montessoriánka” Charlotte Poussin. V slovenčine už vyšla jej kniha Montessori od narodenia do troch rokov, na ktorú táto logicky a prirodzene nadväzuje. Majú podobnú štruktúru a témy, a druhá kniha sa na tú prvú viackrát odvoláva.

Nauč ma… Vývoj dieťaťa

Kniha sa v krátkej prvej kapitole venuje Marii Montessori a jej škôlkam a školám. V druhej kapitole objasňuje základné pojmy Montessori pedagogiky, ktoré definujú vývoj dieťaťa. Absorbujúca myseľ, senzitívne obdobia, ľudské tendencie. V závere kapitoly sú stručne popísané štyri vývinové obdobia človeka.

Princípy Montessori pedagogiky

Nauč ma, ako to mám urobiť sám

Čo deti vo veku tri až šesť rokov vo výchove najviac potrebujú? Aby sme im dali slobodu, dali im priestor budovať si sebadisciplínu, pomohli im učiť sa vlastným tempom a na základe vlastných skúseností, a vedeli, kedy im pomáhať a kedy sa držať bokom.

Montessori komunita

Veľká časť knihy je venovaná Montessori škôlkam (sú sice nazývané školami, ale z kontextu vyplýva, že je to skôr chyba prekladu, keďže sú tieto “školy” určené pre vek 3-6 rokov a teda u nás ich skôr nazveme predškolskými zariadeniami).

Celkom detailne je v knihe popísané pripravené prostredie, Montessori pomôcky, učiteľ, jeho úlohy a potrebné vlastnosti.

V závere sa píše o prechode zo škôlky do školy, od absorbujúcej mysle ku kozmickej výchove. Aj o tom, aký je prechod z Montessori škôlky do klasickej školy.

Nauč ma, ako to mám urobiť sámNauč ma, ako to mám urobiť sám

Montessori doma

Ďalšia kapitola je venovaná výchove doma. Ako podporiť dieťa vo vývoji správnym rodičovským prístupom a pripraveným prostredím v domácnosti. Ako dieťa rešpektovať a zároveň vedieť stanoviť hranice. Ako mu pomôcť rozlišovať skutočnosť od fantázie prostredníctvom správne zvolených príbehov.

Praktická časť

Zvyšok knihy ponúka konkrétne tipy na aktivity z oblasti praktického života, zmyslovej výchovy, jazyka a matematiky. Ku každej aktivite je vypravovaná metodika, ktorá popisuje potrebný materiál, ciele, postup, ako aktivitu deťom predstaviť, aj kontrolu chyby a bod záujmu.

Všetky sú pre vek 3-6 rokov, väčšinu zvládnete s pomôckami, ktoré nájdete aj doma, zopár vás učí pracovať s najznámejšími Montessori pomôckami ako šmirgľové písmená či vretienka.

Nauč ma, ako to mám urobiť sám

Nauč ma, ako to mám robiť sám

Montessori v bežných školách

Na úplný záver autorka dáva slovo zopár učiteľom a riaditeľom bežných škôlok a škôl vo Francúzsku, ktorí sa snažia implementovať Montessori zásady do vyučovania. Veľmi zaujímavé – a možno aj trochu inšpirujúce pre slovenské školy? Montessori nemusí fungovať systémom “všetko alebo nič”, dá sa aj v klasických školách deťom ponúknuť cielenú prácu s Montessori pomôckami alebo zopár hodín týždenne v pripravenom prostredí.

Mimochodom, autorka má po francúzsky aj tretiu knihu do série – o veku 6-12 rokov. Dúfam, že sa dočkáme prekladu aj tejto knihy, pretože informácií o tomto vývinovom období z hľadiska Montessori je v slovenčine alebo češtine mizivo málo.

Kde kúpiť

Knihu Nauč ma, ako to mám urobiť sám… kúpite napríklad tu.

Jej “prvú časť” – Montessori od narodenia do troch rokov – kúpite tu.

Zoznam mojich odporúčaných kníh o Montessori pedagogike nájdete zase tu.

Pridaj komentár