Montessori ZLOMKY

Montessori zlomky

So zlomkami sa deti stretávajú v podstate od malička. Napríklad pri pozorovaní Mesiaca, alebo pri delení sa o jedlo so súrodencami a kamarátmi. Tradične sú považované skôr za tému školskú, ale v montessori prostredí sa deťom zlomky predstavujú už od štyroch rokov.

Montessori zlomky

U nás na ne dozrel čas po jednej mojej poznámke deťom, že si niečo majú rozdeliť na tri rovnaké diely a každý dostane tretinu. Deti začali riešiť, koľko by dostali, keby boli štyria. Povedala som neprítomne, že štvrtinu. Im to však nestačilo. A keby piati, pätinu? A šiesti šestotinu? A siedmi siedmotinu? Tak som usúdila, že je čas vytiahnuť zlomky, a presunúť debatu z auta na koberček.

Stojany so zlomkami

Montessori na prvú prácu so zlomkami používa dva kovové stojany s desiatimi kruhmi, ktoré sú postupne delené na 1 až 10 častí. Materiál je kovový práve preto, že na milimeter presne sedí a jednotlivé časti k sebe perfektne priliehajú. Rámy kruhov sú zelené a samotné kruhy sú červené. To, že sú všetky v jednej farbe, má veľký význam. Dieťa si totiž nemôže pri ich rozoznávaní pomáhať rozdielom vo farbách a musí sa spoliehať iba na rozlíšenie veľkostné.

montessori zlomky

Originál pomôcku dostanete napríklad v Montemama. Dá sa však vyrobiť aj doma za pár eur, z kartónu, machovej gumy či kruhových korkových podpivníkov. Alebo si požičajte naše drevené zlomy v Montessori požičovni.

Zoznamujeme sa so zlomkami

Na úvod deťom ponúkame zlomky ako čisto zmyslovú aktivitu, bez poučovania či náročnej terminológie. Cieľom je, aby dieťa malo možnosť si zlomky zažiť, prehmatať, preskúmať.

Rozložíme si zlomky na koberci, od celého kruhu az po kruh rozdelený na 10 desatín. Vyberieme prvý – celý – kruh na koberec. Dieťa pomenuje tvar (kruh) a vyložíme ho von. Potom ukážeme na druhý rám: „Aj toto je kruh, ale je iný, je rozdelený.“

Vyberieme z ďalšieho rámu jednu polovičku, potom druhú. Priložíme ich k sebe a konštatujeme, že sú rovnaké.

“Keď niečo rozdelíme na rovnaké časti, voláme to ZLOMKY.”

Montessori zlomky

Skúsime, či sú spolu rovnaké ako ten prvý kruh. Zoberieme ten prvý celý kruh a dieťa naň položí dve polovičky. Získame tým dva rovnaké kruhy. Môžeme aj polovice vložiť do rámu, ktorý patrí kruhu-celku a naopak.

Montessori zlomky

Pozrieme sa na ďalší kruh. Ten je rozdelený na tri časti. Skontrolujeme, či sú rovnaké. Opäť porovnáme s kruhom-celkom. Takto postupne prejdeme všetky kruhy, nie však zákonite na jedno sedenie.

Montessori zlomky

Zlomky ako puzzle

Ďalej môžeme vybrať na koberček všetky diely napríklad z prvých 5 kruhov a dieťa sa snaží ich uložiť naspäť. Postupne sťažujeme, kým dieťa nie je schopné všetky zlomky uložiť správne na miesto.

Montessori zlomky

Malkáčka si pri ukladaní pomiešaných zlomkov späť do rámov vymyslela malý trik. Najprv si našla všetky rovnaké diely, spočítala ich, a uložila do príslušného rámu.

Pomenovanie zlomkov

V druhej fáze môžeme deťom zlomky pomenovať a pomocou trojstupňovej jazykovej lekcie ich jednotlivé pojmy naučiť.

Začneme celým kruhom: „Keď je kruh celý nerozdelený, hovoríme, že je to CELOK.“

„Tento je rozdelený na dve rovnaké časti. Taká rodina, kde je celok rozdelený na dve rovnaké časti, je DVOJČLENNÁ RODINA. A každý člen sa volá POLOVICA.“

V druhom stupni potom dávame pokyny: Ukáž, kde je tretina. Povedz, kde je polovica. V treťom stupni už dieťa aktívne pomenováva.

Ďalšie hry

Keď už dieťa dobre pozná všetky názvy, môžeme pridať matematiku a dávame mu pokyny ako “Vyber dve tretiny.” alebo „Vyber 5 sedmín.“ Môžeme mu aj dať spočítať, koľko po vybratí zostane dielikov v ráme.

Jedna polovica sú dve štvrtiny, tri šestiny…

Z rámu vyberieme jednu polovicu a začneme nahlas uvažovať, či by do toho vzniknutého priestoru zapadli presne nejaké tretiny. U nás toto malo veľký úspech. Deti hneď začali rozmýšlať, tipovať, dohadovať sa. Vyskúšali sme – a na naše veľké prekvapenie nesadli!

Montessori zlomky

Rozhodli sme sa, že možno viac šťastia budeme mať so štvrtinami, a aj tak bolo ? Potom sme rad radom skúšali až po desatiny, a približne pri osminách ma malkáčka úplne dostala úvahou, že už jej to je celé jasné, lebo párne čísla vždy pasujú a nepárne nie. Niekedy som z tých detí úplne paf ?

(Inak je to presne tento typ poučovania a podsúvania výsledkov, ktorému by sme sa my dospelí mali snažiť pri takýchto aktivitách vyhnúť za každú cenu. Dieťa potrebuje skúmať a objavovať, nie byť poučované a tlačené niekam, kam ho chceme dostať. Samozrejme to však neplatí, ak s tým príde samotné dieťa.)

Montessori zlomky

Deťom som nakoniec povedala, že nabudúce môžeme vyskúšať, čo sadne do rámu miesto jednej tretiny. Trvali však na tom, že to musíme vyskúšať hneď. A tak sme celý proces zopakovali s tretinou, s tým rozdielom, že sme zistili, že tretina je náročnejšia a len tak miesto seba niekoho nepustí.

Montessori zlomky

Pokračovanie

Keď dieťa zlomky pozná, vie ich pomenovať, malo možnosť sa s nimi zahrať a zmyslovo ich precítiť, môžeme mu ďalej ukázať, ako sa zlomky píšu, naučí sa spájať ich so symbolmi, ktoré ich reprezentujú, a môže s nimi robiť základné matematické operácie. O tom napíšem viac niekedy nabudúce.

One Reply to “Montessori ZLOMKY”

  1. […] A opäť neskôr sme si podobne predstavili štvrť a potom trištvrte. K tomu sme si ešte ale zopakovali zlomky, aby to celé dávalo zmysel. (O tom, ako sme sa s deťmi učili zlomky, si prečítate tu.) […]

Pridaj komentár