Montessori trojzložkové karty

trojzlozkove karty

Jednou zo základných pomôcok v montessori jazykovej výchove sú takzvané trojzložkové karty. Ako také karty vyzerajú, na čo slúžia a ako sa používajú?

Trojzložkové karty kvety

Jeden predmet, tri karty

Ich názov ich dokonale vystihuje. Ku každému predmetu existujú tri karty – jedna s obrázkom, jedna s textom a jedna s obrázkom aj textom.

Deťom ich ponúkame v tématických sériách. Pre malé deti sú vhodné témy ako zvieratá, rastliny, predmety z domácnosti (kuchyňa, kúpeľňa, obývačka…), náradie či dopravné prostriedky. Vo vyššom veku to môžu byť vlajky, štáty jednotlivých kontinentov, dinosaury… Skrátka hocičo, čo deti zaujíma.

Každá séria obsahuje minimálne jednu nadradenú kartu, na ktorej sa nachádzajú všetky predmety danej skupiny, a ďalej niekoľko podradených kariet, na ktorých sú jednotlivé predmety zvlášť.

3-zložkové karty

 Priraďovanie predmetov k obrázkom

Pri najmenších deťoch, ktoré ešte nečítajú a nezaujímajú sa o písmená, môžeme dve sady kariet – tie s textom – pokojne odložiť, kým nastane ich čas.

Už približne od jedného roka veku však môžeme využiť karty s obrázkami bez textu. Na priraďovanie k predmetom – či už sú to miniatúry zvierat alebo reálne predmety (napríklad kuchynské náradie, hračky, predmety z domácnosti).

Trojzložkové karty

Cieľom tu je v prvom rade pochopenie vzťahu medzi konkrétnym predmetom a jeho zobrazením v 2D podobe. Následne rozvoj jazyka a rozširovanie slovnej zásoby, vizuálna diferenciácia a koordinácia oko-ruka.

Tojzlozkove karty

Deti približne do troch rokov by nemali pracovať čisto so zalaminovanými kartičkami, pretože v tomto veku sú pre ne ešte príliš abstraktné, a ony naopak potrebujú spoznávať konkrétne, hmatateľné veci okolo nich. Dieťa nevie napríklad pochopiť, čo predstavuje obrázok ovce, ak nikdy takú ovcu nevidelo naživo. Preto je dôležité v tomto veku ponúkať predovšetkým predmety, s ktorými sa dieťa bežne stretáva, alebo má možnosť stretnúť, a ktoré tvoria súčasť jeho bezprostredného okolia.

Trojzložkové karty

Dôležité je neponúknuť naraz priveľa nových kartičiek, ale ich postupne dávkovať, a to platí v priamej úmere k veku dieťaťa. Teda napríklad kým ročnému stačia dva-tri predmety a k nim patriace kartičky, dvojročné dieťa si už poradí so šiestimi a trojročné hravo s desiatimi. (Toto neberte prosím ako exaktné čísla, každé dieťa je samozrejme iné ;-))

Klasifikačné karty

Približne od troch-štyroch rokov, keď už sa u dieťaťa rozvíja schopnosť abstraktného vnímania, môžeme ponúknuť samotné kartičky bez príslušných konkrétnych predmetov, a využiť ich na klasifikáciu pojmov.

Cieľom je v tomto prípade systematické triedenie vecí v prostredí do určitých kategórií, obohacovanie slovnej zásoby a zoznamovanie sa s vyznamom nadradených a podradených pojmov.

3-zložkové karty

Ako na to

Jednoducho vyberieme karty jednej série, obrázok celku položíme do stredu a potom postupne vykladáme pod tento obrázok ostatné kartičky, ktoré obsahujú jednotlivé predmety, a pomenovávame ich. Môžeme popri tom o daných veciach iniciovať konverzáciu, hovoriť, na čo slúžia, aké maju vlastnosti.

Ak sú na kartičkách predmety, ktoré dieťa nepozná, môžeme mu ich predstaviť prostredníctvom 3-stupňovej rečovej lekcie.

1.stupeň – pomenujeme predmety, dieťa zopakuje,

2.stupeň  – dávame pokyny: „Ukáž husle…“ „Podaj mi gitaru…“,

3.stupeň – „Toto je čo?“

Čítanie

Plne využijete trojzložkové karty v momente, kedy vaše dieťa začne čítať.

Ako na to

Na koberci rozložíme kartičky iba s obrázkom tak, aby vedľa každej bola medzera približne vo veľkosi dlane, aby sa tam neskôr zmestila kontrolná kartička, na ktorej je  obrázok aj text. Pomenovávame ich.

Potom vyložíme kartičky s pojmami a dieťa postupne číta pojmy a priraďuje k obrázkom.

3-zložkové karty

Cieľom je dať dieťaťu skúsenosť samostatného čítania.

Keď sú všetky priradené, vyberú sa kontrolné kartičky. Dieťa priradí kontrolnú kartičku (položí ju napravo) a skontroluje, či sa názvy na oboch kartách zhodujú.

Trojzložkové karty

Kedy?

Ako som už spomínala, ideálne vtedy, ak dieťa začína čítať prvé slová. Nepoužívame karty s predmetmi, ktoré sú dieťaťu cudzie, pretože v tomto štádiu ešte nevie čítať cudzie slová a mohli by sme ho neuspechom odradiť.

Trojzložkové karty sa v montessori pedagogike používajú nielen v predškolskom období, ale aj v škole, keď už deti vedia samostatne čítať. Vtedy už nemusíme dbať na to, aby na kartách boli len známe pojmy, keďže dieťa si už bez problémov vie prečítať aj neznáme slová. Hlavným cieľom je v tomto prípade učenie sa nových pojmov.

Ďalší krok

Keď sa dieťa zdokonalí v čítaní, a trojzložkové karty už nie sú dostatočnou výzvou, môžeme k nim dorobiť kartičky s definíciami. Na každej karte bude v jednej-dvoch vetách jednoducho zadefinovaný jeden predmet. Dieťa môže potom čítať definície, premýšlať, na aký obrázok sa ktorá vzťahuje, a priraďovať ich.

13 Replies to “Montessori trojzložkové karty”

 1. […] úspechu. O jednej pomôcke – trojzložkových kartách – som podrobne písala tu. Tu je zopár ďalších tipov na aktivity, ktoré si môžete doma […]

 2. […] mohli priraďovať a učiť sa ich názvy. (Ako pracovať s trojzložkovými kartami som písala v tomto […]

 3. […] Ak sa chcete dozvedieť ako inak sa ešte dajú trojzložkové karty využiť navštívtne tento blog. Moje trojzložkové karty ponúkam aj na na […]

 4. […] V istom momente som si uvedomila, že sme doma nazbierali celkom slušnú zásobu takýchto miniautíčiek. A tak som k nim urobila synovi klasifikačné – trojzložkové – karty na rozvoj slovnej zásoby. (O tom, ako fungujú a na čo slúžia trojzložkové karty, som písala v tomto článku.) […]

 5. […] Zvládli to hravo, aj keď kariet bolo príliš veľa a druhýkrát by som určite nevyložila všetky naraz. Potom sme ešte skontrolovali správnosť pomocou kontrolných kariet. (Ak si chcete pripomenúť, ako sa pracuje s trojzložkovými kartami, písala som o tom tu.) […]

 6. […] Ak chcete karty použiť ako trojzložkové, potrebujete si ich vytlačiť dvakrát. (Viac o trojzložkových kartách a ako ich využiť v tomto článku.) […]

  1. Ahoj ako sa daju stiahnut kartičky?

 7. […] Trojzložkové karty sme použili aj klasickým spôsobom – na hľadanie názvu k obrázku. Odkedy deti čítajú, rôzne trojzložkové karty konečne využívame naplno. Je to super pomôcka! (O tom, na čo slúžia a ako sa používajú, som písala tu.) […]

 8. […] – Pre začínajúcich čitateľov sa z nich ľahko vyrobia trojzložkové karty. […]

 9. […] Vytvorila som klasické trojzložkové karty. (Ako ich používať, som písala tu.) […]

 10. […] toho sa s kartami dá pracovať na rozvoj čitateľských zručností, ak sa použijú ako trojzložkové karty. Na prvé pokusy o čítanie sú ideálne názvy zvierat, deti ich dobre poznajú, vedia si […]

 11. […] Keď už dieťa zvláda takúto abstrakciu, je schopné pracovať čisto s kartami. Pokračovanie, teda práca s trojzložkovými (klasifikačnými) kartami, je v tomto článku. […]

 12. […] môžeme prejsť aj k práci s kartičkami, ktorú som zase popísala tu. Dležité je, že ideme vždy od reálneho k abstraktnému, teda dieťa najskôr spoznáva veci […]

Pridaj komentár