Montessori knihy pre rodičov I

Keď som sa začala zaujímať o metódu Montessori, bolo celkom ťažké nájsť nejakú vhodnú literatúru, ktorá by ma do nej trochu hlbšie zasvätila. V slovenčine nebolo nič, a v angličtine som nejak nevedela, kde začať. Postupne som si vytvorila celkom slušnú zbierku, ktorá sa neustále rozrastá. Dnes rodičia túžiaci po informáciách majú skôr opačnú dilemu – tých kníh s čarovným slovíčkom Montessori v názve je ako húb po daždi, a človek nevie, po ktorej skôr siahnuť. Pomerne často si odo mňa aj pýtate odporúčania, s akou literatúrou začať. Preto som sa pokúsila vytvoriť tento zoznam, v ktorom nájdete (podľa mňa) dobré Montessori knihy pre rodičov.

Rozdelila som ho do niekoľko článkov, pretože som sa nejak rozpísala. Prvý článok bude o knihách od samotnej Marie Montessori, lebo vierohodnejší zdroj informácií by sme ťažko hľadali.

Maria Montessori bola vedkyňa, aj svoju metódu nazývala vedeckou metódou či vedeckým experimentom. Strávila veľkú časť svojho života skúmaním detí pri jej aplikácii v praxi a jej neustálym zdokonaľovaním. Všetko zdokumentovala v niekoľkých obsiahlych knihách. A keďže jej metóda zaznamenala už v začiatkoch obrovský úspech, často bola pozývaná o svojich poznatkoch a skúsenostiach prednášať, a to nielen v rodnom Taliansku, ale po celom svete. Z niektorých jej prednášok sa uchovali jej poznámky alebo prepisy, a boli vydané knižne.

Zanechala bohaté dielo, ktorého väčšina sa dá zohnať v angličtine. Po slovensky žiadna z jej kníh nevyšla, avšak v češtine vyšlo niekoľko, a všetky sú dostupné.

Hneď na úvod musím priznať, že ja som sa k jej knihám dopracovala až postupne. Na začiatku sa mi zdali príliš ťažkopádne a abstraktné. Takže ak aj doma náhodou máte niektorú z jej kníh a neviete si k nej nájsť cestu, pravdepodobne ešte nenastal ten správny čas a potrebujete do nej dozrieť.

Tajuplné detství

Niečo ako úvod do Montessori pedagogiky, priamo od jej stvoriteľky. Nájdete tu krásny náhľad do psychiky malého dieťaťa, ktorý vám možno otvorí oči. Sú tu vysvetlené aj všetky základné Montessori pojmy ako pripravené prostredie, senzitívne obdobia, detská potreba poriadku, dozviete sa, aké atribúty musí mať dospelý-sprievodca dieťaťa, aj to, ako Maria Montessori postupne vypozorovala, čo deti potrebujú, a ako to aplikovala v praxi.

“Silný impulz ďalšiemu rozvoju ľudstva však nemôže priniesť dieťa ako fyzická jednotka, ale dieťa ako duchovná veličina.”

Je to filozofické dielo, a keď vezmeme do úvahy, že bolo napísané pred osemdesiatimi rokmi, dá nám to malú predstavu o tom, aká vizionárka bola jeho autorka. Obsahuje toľko úžasných postrehov a myšlienok, že som istý čas mala snahu si ich v knihe zvýrazňovať alebo vypisovať si ich na papier. Ale vzdala som to, je ich príliš veľa.

“Ak má v sebe dieťa kľúč k svojej vlastnej osobnosti, ak má svoj plán rozvoja a pravidlá, ktoré je nutné rešpektovať, potom toto všetko je pravdepodobne nesmierne jemný mechanizmus, a dospelý môže svojimi nevhodnými intervenciami zhatiť jeho prácu.”

V druhej časti píše o výchove a vzdelávaní, a mimo iné aj o otvorení svojej prvej “škôlky” pre chudobné deti v rímskej štvrti San Lorenzo. Čo pôvodne malo byť v podstate stráženie detí, ktoré sa potulovali po sídlisku a robili neplechu, sa stalo v krátkom čase fenoménom, o ktorom sa dozvedel rýchlo celý svet. Je nesmierne zaujímavé si čítať jej poznámky z tohto obdobia a predstaviť si, aká to musela byť obrovská výzva.

Knihu dostanete v eshope Montemama alebo v Martinuse.

Maria Montessori - Tajuplné detství

Absorbující mysl

Absorbujúca myseľ je termín, ktorým Maria Montessori označovala neuveriteľnú schopnosť detí absorbovať informácie, zručnosti, vedomosti, z okolitého sveta úplne nevedome, bez očividnej námahy. Táto obrovská sila sa postupne transformuje z nevedomej na vedomé, selektívne učenie, ktoré poznáme my dospelí. Táto kniha sa zaoberá obdobím od narodenia do šesť rokov, ktoré Maria Montessori považovala za absolútne kľúčové vo vývoji človeka.

Je tak nabitá dôležitými témami, že mi je ťažké ju zhrnúť. Píše o prepojení ruky a inteligencie, o dôležitosti nerušene sa sústrediť, o tom, čo vplýva na charakter dieťaťa, veľa venuje rozvoju jazyka, práci s chybami, ktorá je špecifická pre Montessori metódu… Niektoré témy a myšlienky sú duplicitné s Tajuplným detstvím, ale Absorbujúca myseľ je písaná viac so zreteľom na dieťa a jeho vývoj.

Kniha obsahuje aj tri diagramy, v ktorých Maria Montessori zakreslila psychomotorický vývoj a vývoj jazyka od narodenia do šesť rokov. Pri diagramoch je poznámka, že sa dajú stiahnuť vo farbe a v plnom rozlíšení na stránkach vydavateľstva, čo sa mi ale nepodarilo.

Dostanete ju v eshope Montemama alebo v Martinuse.

Montessori kniha

Montessori knihy

Objevování dítěte

Táto kniha sa venuje veku 3-6 rokov a Maria Montessori v nej opisuje, ako svoju metódu “vedeckého vzdelávania” zavádzala vo svojich predškolských zariadeniach.

Z jej kníh mi táto príde najviac praktická a konkrétna. V úvode krátko vysvetľuje, ako sa ku svojej metóde dopracovala, a kto ju pri tom najviac ovplyvnil. Ďalších približne tristo strán sa venuje konkrétnym vyučovacím metódam, prístupu k deťom, objasňuje, ako pracuje s disciplínou, slobodou a hranicami, odmenami či trestami. Celá kapitola patrí tomu, akú veľkú váhu má budovanie vzťahu k prírode u detí. Ďalšia kapitola sa zase venuje pohybovej výchove.

Niekoľko kapitol je venovaných konkrétnym pomôckam (pre vek 3-6), najmä tým zmyslovým, ako aj pomôckam a postupom v oblasti matematiky, písania a čítania. Autorka píše, ako sa k nim dopracovala, ako boli vyrobené (k tomu sú aj poznámky pod čiarou, v akej forme existujú dnes), a často aj presný popis, ako deťom pomôcky prezentovala ona a jej kolegyne v Domoch detí.

Presne je tu popísaná trojstupňová jazyková lekcia, základný kameň Montessori jazykovej výchovy.

Je tu dokonca aj zopár fotiek detí pri práci.

Túto knihu neprečítate za pár hodín, ani len za pár dní. A nestačí ju podľa mňa ani prečítať jedenkrát. Ja sa k nej s obľubou vraciam, napríklad keď vymýšlam “stratégiu” na individuálne konzultácie. Vždy v nej objavím nejakú novú myšlienku či dokonca celú kapitolu, nad ktorou žasnem!

Knihu dostanete v eshope Montemama alebo v Martinuse.

Montessori knihy pre rodičov - Objevování dítete

Montessori knihy pre rodičov - Objevování dítete

Od dětství k dospívání

Stručná publikácia, ktorá hovorí o druhom vývinovom období – teda o veku približne 6-12 rokov, a okrajovo aj o obdobiach 12-18, resp. 18-24 rokov. Čítala som ju, keď mala staršia dcéra takmer 6 rokov, a zažila som pri nej niekoľko “Aha” momentov a to aj napriek tomu, že je naozaj krátka a pôsobí na mňa mierne nesúrodo.

V prvej časti naznačuje zmeny, ktorými prechádza dieťa v druhom vývinovom období, vo veku od 6 rokov. Kým malému dieťaťu vyhovuje obmedzené prostredie, predstavujúce istotu a bezpečie, v druhom období potrebuje rozširovať svoje obzory, vytvárať vzťahy s mnohými novými ľuďmi. Jeho myslenie prechádza do abstrakcie a je schopné pochopiť čoraz nehmatateľnejšie pojmy a predstavy. Takisto sa vytvára jeho zmysel pre morálku, nastolujeme mravné otázky, apelujeme na svedomie.

“Ak doteraz bolo dôležité do niekoho nenaraziť, teraz je oveľa dôležitejšie človeka neuraziť.”

Druhá časť je venovaná praktickej ukážke toho, čo by sa deti v tomto veku mali učiť. Maria Montessori učenie v tomto vývinovom období označovala pojmom kozmická výchova, tvrdila, že na našej planéte všetko so všetkým úzko súvisí a každý vedný odbor skúma detaily celkového poznania. V tomto veku je dieťa vnímavé a má veľkú fantáziu, a preto mu potrebujeme pripraviť “živnú pôdu” pre vedomosti. Nasledujú ukážky učenia o vode, uhlíku, prevažne formou pokusov.

Potom nasledujú prílohy. Prílohy A a B hovoria o deťoch zeme – vývinovom období 12-18 rokov. Maria Montessori tu načrtá svoju predstavu systému vzdelávania pre toto obdobie. (Typ stredných škôl, aké tu opisuje, dnes existuje vo viacerých krajinách, najbližšie k nám v susednom Rakúsku.) Príloha C sa zaoberá poslaním vysokých škôl.

Knihu dostanete v eshope Montemama alebo v Martinuse.

Maria Montessori - Od detství k dospivaní

Maria Montessori - Od detství k dospivaní

E.M.Standing: Maria Montessori – Her Life and Work

Túto knihu sem zaradím aj napriek tomu, že nie je napísaná Mariou Montessori, ale o nej. Je napísaná jej blízkym spolupracovníkom, je to sčasti biografia a sčasti syntéza jej myšlienok a obhajoba Montessori metódy.

Keď som chodila do školy, mali sme učiteľku, ktorá nás nútila učiť sa naspamäť životopisy slávnych žien, aby v nás vyvolala túžbu ich imitovať. Vždy pritom vyhlasovala: “Aj ty by si sa mala snažiť byť slávna! Nechcela by si byť raz slávna?” “Kdeže,” odpovedala som raz sucho. “Ja nikdy nebudem slávna. Príliš mám rada deti budúcnosti, než aby som ich nútila učiť sa ďalší životopis!”

Nie je to klasický životopis. V tejto knihe sa dozviete skôr o tých momentoch, ktoré formovali Mariu Montessori, ktoré ju viedli k práci s deťmi a pomohli jej pochopiť detskú dušu. Mnohé príbehy z detstva, štúdií aj ďalšieho života, sú rozprávané priamo Mariou Montessori, a čítajú sa veľmi dobre aj napriek tomu, že je to kniha s maličkým hustým fontom a má bezmála 400 strán.

Autor takisto cíti potrebu akoby obhajovať a vysvetľovať Montessori metódu voči takým tým klasickým výčitkám, že je to “to, kde si deti robia, čo chcú” alebo “to, kde sa deti nesmú hrať a len pracujú”. (Je zaujímavé si uvedomiť, že za šesťdesiat rokov sa v istých veciach spoločnosť len málo, ak vôbec, posunula dopredu.)

Montessori knihy pre rodičov

Montessori knihy pre rodičov

Montessori knihy pre rodičov

Neviem, či sa dá kniha kúpiť na Slovensku, ja ju mám z nemeckého Amazonu.

Môj Montessori wishlist

Na zozname kníh od pani Montessori, ktoré si ešte chcem prečítať, je:

The Child in the Family, kde rozoberá postavenie dieťaťa v rodine, úlohu rodiča (ktorá sa v istých ohľadoch výrazne líši od úlohy učiteľa či sprievodcu detí v zariadeniach) a dôležitosť dobre pripraveného prostredia. Knihu kúpite v eshope Montemama, inde som ju nenašla.

Formation of Man, posledná kniha, ktorú napísala. Dá sa stiahnuť v angličtine tu.

Pokračovanie…

…so zoznamom kníh o Montessori výchove, ktoré už nemá na konte Maria Montessori, ale zdajú sa mi fajn, si prečítate tu 🙂

6 Replies to “Montessori knihy pre rodičov I”

  1. […] trhu mnoho, tu ponúkam výber mojich overených. O knihách samotnej Marie Montessori som písala v samostatnom článku, tu sú teda knihy od súčasných […]

  2. […] chcete dozvedieť viac o Montessori pedagogike ako takej, určite odporúčam siahnuť skôr po knihách priam od Marie Montessori. Tie ale určite na posedenie neprečítate […]

  3. […] vás zaujímajú aj iné podobné knihy, článok o knihách Marie Montessori nájdete tu, a zoznam ďalších Montessori kníh pre rodičov zase […]

  4. […] Mnoho myšlienok v tejto knihe sa zhoduje s (a možno priam vychádza z) Montessori metódou. Môj zoznam dobrých Montessori kníh nájdete tu. […]

  5. […] Ďalej samozrejme aj z ďalších kníh Marie Montessori, ktoré sú v tomto zozname. […]

  6. […] Článok, kde nájdete stručné zhrnutie viacerých kníh od M. Montessori […]

Pridaj komentár