Montessori doma – Od myšlienok k činom

Montessori doma - od myšlienok k činom

Už aj v slovenčine máme túto francúzsku sériu praktických, minimalistických knižiek, ktoré približujú rodičom Montessori výchovu postupne od narodenia do 12 rokov. Knihy Montessori doma – Od myšlienok k činom stručne a výstižne predstavujú, ako môže byť Montessori výchova súčasťou každej rodiny.

“Hoci je pedagogika Montessori uznávaná na celom svete už sto rokov, často sa chápe ako školské vzdelávanie vyhradené pre spoločenskú elitu. Táto kniha naopak poukazuje na univerzálnosť prístupu, ktorý si môžu vo svojich domovoch osvojiť všetci rodičia bez akýchkoľvek finančných výdavkov.”

Montessori doma – 0-3 roky

Prvá knižka je takým úvodom do Montessori pedagogiky. Hovorí stručne o Marii Montessori, jej najdôležitejšom posolstve – že výchova dieťaťa je tým najväčším prínosom pre svetový mier.

Vysvetľuje, ako nastaviť prostredie doma tak, aby rástlo s dieťaťom a ponúkalo mu vždy tú správnu mieru nezávislosti.

Ponúka krásnu mapu senzitívnych období a ako sa v prvých troch rokoch života vyvíjajú. Hovorí o tom, aké je dôležité pozorovať dieťa, vážiť slová, nemať prehnané očakávania a vedieť si vychutnať každodenné obyčajnosti. Je to podľa mňa dokonalé zhrnutie všetkého podstatného na 50 stranách.

Montessori doma – 3-6 rokov

Druhá kniha hovorí o dôležitom období, kedy si dieťa začína vo väčšej miere rozvíjať vôľu a schonosť sebaovládania. Hovorí o schopnosti sústrediť sa, o práci s chybou.

Opäť tu je pekný prehľad senzitívnych období a tipy, ako ich podporiť.

Časť knihy je venovaná rozvoju jazyka – fonematickému uvedomovaniu, analýze slova, rozvoji slovnej zásoby.

Montessori doma – 6-9 rokov

Posledné dve knižky sú mimoriadne zaujímavé, v slovenčine totiž nemáme takmer žiadnu literatúru zameranú na Montessori pedagogiku pre deti staršie ako 6 rokov.

Akými senzitívnymi obdobiami prechádza dieťa v prvých troch školských rokoch? Buduje si abstraktné myslenie, rieši svoje postavenie v kolektíve, zamýšla sa nad morálkou a férovosťou. Ako mu pomôcť nájsť si svoje miesto medzi kamarátmi a spolužiakmi, riešiť s nimi konflikty, spolupracovať?

Kniha sa zaoberá aj učením a školou. Ukazuje, ako Montessori metóda pomáha deťom získať základné zručnosti – písanie, čítanie, počítanie – cez ruky a zmyslové vnímanie. Dáva tipy, ako deťom ponúknuť po domácky vytvorené pomôcky.

Montessori doma – 9-12 rokov

Túto knižku som už čítala dávnejšie v češtine, aj som o tomto období – niekedy nazývanom predpuberta – písala v tomto článku.

Je to obdobie veľkých zmien – fyzických aj emocionálnych. Dieťa prechádza na druhý stupeň, odkláňa sa od obdobia detstva a pripravuje na dospelosť. Je nesmierne dôležité, aby sme tieto zmeny dokázali rozoznať a porozumieť im.

Tieto malé knižky podľa mňa veľmi pekne zachytávajú podstatu Montessori prístupu v rôznych fázach detského rozvoja. Ak ste skúsený Montessori rodič, asi vám neprinesú veľa nových informácií, skôr vám pomôžu utriediť si myšlienky.

Ak však ešte len rozmýšlate nad tým, ako by sa dalo zaviesť Montessori doma, a nechce sa vám dlho študovať alebo čítať rozsiahle knihy, táto séria je pre vás ako stvorená. Jednu knižku prečítate na pár posedení, a získate celkom slušný návod, ako na to.

 

One Reply to “Montessori doma – Od myšlienok k činom”

  1. […] prehľad o tom, čo je Montessori výchova, siahnite po tenučkých, stručných príručkách Montessori doma – od myšlienok k činom. Sú rozdelené podľa veku od narodenia až po pubertu a celkom vyvrátia vžitú predstavu, že […]

Pridaj komentár