Montessori ateliér: kurzy pre deti od 1 do 6 rokov

Montessori ateliér©

Keď boli deti malé a ja som sa bližšie zoznámila s Montessori pedagogikou, začali sme spolu chodiť na Montessori kurzy. Veľmi nás to bavilo a tešili sme sa na každú hodinu. Zámerne píšem v množnom čísle a nie je to žiadny “materský plurál”, mňa to totiž bavilo rovnako ako deti. Každý týždeň nás čakali pripravené nové zaujímavé aktivity, s ktorými sa deti hrali, skúmali, objavovali, a ja som sa inšpirovala a po večeroch nadšene vyrábala nové pomôcky. Prestali sme chodiť, keď mali dvojičky skoro dva roky veľkáčka štyri, pretože som sama začala viesť Montessori kurzy a deti chodili so mnou 🙂

Priznám sa, že som nikdy príliš neriešila, aký majú tieto kurzy pre deti prínos. Bol to pre nás vždy kvalitne strávený čas, kedy som sa venovala výlučne deťom, nikto nás nevyrušoval, a vždy sme tam našli niečo zaujímavé. Až dodatočne som si uvedomila, ako veľa deti na týchto kurzoch načerpajú vedomostí a zručností. Najmä ak sú kurzy inšpiráciou aj pre bežný život doma. A pri príležitosti nového školského roku – a nových kurzov – som sa pokúsila spísať, čím je kurz Montessori ateliér prínosom pre deti aj rodičov.

Montessori ateliér je zážitkový a vzdelávací kurz pre deti od 1 do 6 rokov a ich rodičov. Ponúka:

 • Individuálny prístup. Každé dieťa je osobnosť, ktorá sa vyvíja iným tempom. Na našich kurzoch deti nepracujú v skupinách, ale samostatne, sprevádzané rodičom. Takto sa môžu zamerať na to, čo je pre ne práve dôležité, a nie sú nútené do činností, na ktoré ešte nie sú zrelé alebo ktoré naopak už pre ne nie sú zaujímavé. Na hodine je vždy maximálne 7 detí s rodičmi, takže mám čas ich sledovať, prípadne ponúknuť radu.
 • Nezávislosť a samostatnosť. Aktivity sú koncipované tak, aby pokryli všetky dôležité senzitívne obdobia pre daný vek. Deti pracujú s pomôckami samé, nikto ich nevyrušuje. Rodič zasahuje minimálne, v ideálnom prípade len bez slov ukáže, ako sa s danou pomôckou pracuje, a potom sleduje bez zbytočných slov, prípadne motivuje dieťa, ak sa mu zdá, že potrebuje povzbudiť.
 • Sústredenie. Aktivity a pomôcky sú izolované na táckach či koberčekoch. S každou sa pracuje zvlášť, nemiešajú sa spolu. Každá aktivita má presne určený začiatok a koniec. Dieťa si každú pomôcku po sebe samé upratuje, čím sa učí trpezlivosti a predlžuje sa jeho schopnosť sústrediť sa na jednu činnosť.
 • Rozvoj zmyslov a rôznych zručností. Deti pracujú s veľkou škálou pomôcok zameraných na rozvoj zraku, sluchu, čuchu či hmatu. Takisto s rôznymi nástrojmi, prostredníctvom ktorých si zdokonaľujú jemnú aj hrubú motoriku. Od útleho veku sa učia  krájať, natierať, strihať nožnicami, používať pipety, pinzety, trénujú správny úchop.
 • Originálne Montessori pomôcky a iné kvalitné zmysluplné hračky. Montessori pomôcky sú často pomerne drahé a jednoúčelové. Nemá zmysel ich kupovať, pretože dieťa, keď danú pomôcku zvládne, o ňu zväčša stráca záujem. Na kurzoch máte možnosť zahrať sa s množstvom hračiek bez toho, aby ste do nich zbytočne investovali.
 • Kolektív rovesníkov. Deti sa navzájom pozorujú, komunikujú, učia sa rešpektovať ostatných. Jedno z pravidiel je, že každý má právo hrať sa nerušene sám. Ak dieťa javí záujem o aktivitu, s ktorou sa hrá niekto iný, môže ho buď pozorovať, alebo počkať, kým sa aktivita uvoľní.
 • Inšpirácia. Kurz vám dáva možnosť sledovať svoje dieťa, s čím sa hrá, čo ho najviac baví, aké senzitívne obdobie u neho práve prebieha. Doma mu potom môžete pripraviť také aktivity, ktoré zodpovedajú jeho momentálnym záujmom.
 • Spolu strávený čas. Na rozdiel od iných kurzov, Montessori ateliér neprebieha skupinovo. Dieťa pracuje individuálne s rodičom a vy máte možnosť sa mu nerušene venovať a sledovať ho, bez rušivých momentov, ktoré inak sprevádzajú bežný život.
 • Konzultácie o Montessori výchove. Ak vás zaujíma Montessori pedagogika, no veľa ešte o nej neviete a chcete vedieť viac, alebo chcete s niečím poradiť, máte ideálnu príležitosť. Rada sa s vami porozprávam, skúsim odpovedať na vaše otázky, prípadne poradiť. Montessori sa venujem už zopár rokov, a veľmi rada o tejto úžasnej filozofii diskutujem s každým, kto je ochotný ma počúvať 🙂
 • kurz Montessori ateliér

Aktuálne kurzy

Ponuku aktuálnych kurzov a voľných miest nájdete tu.

2017 Montessori ateliér

Ako si kurz čo najviac užiť?

 • Zabávajte sa, dieťa sa pridá. Dieťa je najvernejším obrazom rodiča. Z niekoľkoročných skúseností s vedením kurzov mi jednoznačne vyplýva, že ak rodič príde na kurz presvedčený, že sa bude skvele baviť, dieťa bude rovnako nadšené a ochotné pracovať. Ak rodič na kurze neustále sleduje mobil, rozpráva sa s niekym iným, či nebodaj nahlas konštatuje, že jeho dieťa na rozdiel od iných pri ničom neobsedí a nič ho nezaujíma, je malá šanca, že jeho dieťa bude sústredene pracovať.
 • Nemajte prehnané očakávania. Rodičia si často myslia, že 18-mesačné dieťa by malo hodinu sedieť na mieste a sústredene pracovať rad za radom so všetkými pomôckami. Schopnosť sústredene pracovať závisí aj od veku (kým u ročného dieťaťa ju môžeme počítať na sekundy, u trojročného nie je nič výnimočné, ak sedí pri jednej aktivite 10 minút) a môžeme ju aj rozvíjať. Napríklad tým, že si každú pomôcku po sebe poupratuje (a nerobí to mama, kým dieťa rozhadzuje niečo iné). Alebo tým, že dieťa v správnej chvíli povzbudíme, či navrhneme spoluprácu.
 • Pred kurzom vybite energiu. Na rozdiel od kurzov pohybových, Montessori ateliér prebieha v tichej, kľudnej atmosfére, v ktorej sa deti môžu čo najlepšie sústrediť na prácu. Keď som chodila na Montessori kurzy s mojimi deťmi, snažila som sa to načasovať tak, aby na kurze neboli deti čerstvo vyspaté a plné energie. Vtedy totiž nemali chuť sedieť na koberčekoch a sústrediť sa. Keď sme sa pred kurzom dobre prešli, alebo zabavili na ihrisku, mala som pocit, že im potom dobre padlo dopriať nohám odpočinok a pracovať rukami a hlavou 🙂
 • Neporovnávajte svoje dieťa s inými a nehovorte o ňom (či v dobrom, či v zlom) pred ním. Toto je myslím priam jedno z “prikázaní Marie Montessori”, ktoré kolujú internetom. Deti veľmi dobre vnímajú, keď o nich hovoríme, preto ich rešpektujme, nehodnoťme a “neohovárajme”.
 • Nenúťte dieťa do aktivít. Niektoré deti rady pozorujú iných – a veľa sa pri tom naučia. Niektoré deti zase zaujme jedna aktivita a s tou strávia polovicu hodiny. Netreba ich naháňať a presviedčať, že by mali vyskúšať aj niečo iné. Naopak, treba si vychutnať, ako sa dieťa sústredí a intenzívne pracuje.
 • Nepoučujte, nevysvetľujte. V predškolskom veku sa deti nemajú vedome učiť. Učia sa prostredníctvom hrania, samé si vyvodzujú závery, skúšajú, zisťujú. Ak budete poučovať a používať múdre slová, dieťa väčšinou stratí záujem. Stačí ak bez slov, pomaličky, krok za krokom, predvediete, čo sa s danou aktivitou robí. Tak, ako by ste sa s ňou vy sami hrali. Dieťa vás bude sledovať a postupne sa pridá.
 • Buďte konzistentní aj doma. Na kurzoch sa deti učia v pripravenom prostredí samé si vybrať jednu aktivitu, pracovať s ňou a potom ju upratať. Skúste rovnaké pravidlá dodržiavať aj doma.
 • Pýtajte sa, ak máte hocijaké otázky či pochybnosti.

kurz Montessori ateliér

4 Replies to “Montessori ateliér: kurzy pre deti od 1 do 6 rokov”

 1. […] tomu som si knihu kupila a rada sa ňou z času na čas inšpirujem pri príprave aktivít na moje Montessori ateliéry. A dúfam, že sa v slovenčine dočkáme aj ďalších kníh z tejto série, pre vek 3-6 […]

 2. […] kurzoch Montessori ateliér deti triedia mušle podľa obrázkov. Kartičky sa dajú stiahnuť […]

 3. […] Montessori ateliér je kurz, ktorý pomáha deťom od útleho veku rozvíjať naplno potenciál a hravou formou objavovať svet okolo nich. Rodičia ich na tejto ceste sprevádzajú. Stretávame sa raz týždenne, v menších, vekovo primeraných skupinkách, v dvoch materských centrách v Bratislave. Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako kurzy prebiehajú a čím sú pre deti aj rodičov prínosom, prečítajte si tento článok. […]

 4. […] na našich kurzoch týmto spôsobom trpezlivosť trénujeme neustále. Naposledy napríklad s touto vodnou aktivitkou. […]

Pridaj komentár