Môj album Montessori PRÍRODA – ČAS

Vydavateľstvo Svojtka minulý mesiac prinieslo dve krásne novinky, určené pre deti vo veku 3-6 rokov na spoznávanie živej prírody a plynutia času. Publikácie s názvom Môj album Montessori: PRÍRODA a Môj album Montessori: ČAS nie sú knihy, ale tématické sady aktivít bezprostredne inšpirované metódou Montessori, prispôsobené na použitie v domácom prostredí.

Čo je na nich fajn?

  • Obsahujú aktivity rovno pripravené na použitie – v niektorých prípadoch potrebujete len nastrihať kartičky, v iných ani to nie. Nič ďalšie nepotrebujete.
  • V albume nájdete letáčik so stručným predstavením Montessori metódy a tenkú knižku, kde sú tipy, ako pracovať s materiálom v obale.
  • Všetky kartičky sú na kvalitnom tvrdom papieri, takže ja osobne som si ich nechcela kaziť laminovaním.
  • Použité kresby sa mi mimoriadne páčia – sú realistické a zároveň pôsobia na mňa detsky jemne a čisto.
  • Všetky kartičky majú na druhej strane kontrolu chyby, takže dieťa si samé vie odhaliť prípadné chyby.

Poďme sa pozrieť trošku konkrétnejšie na obsah jednotlivých albumov.

Môj album Montessori PRÍRODA

Dieťa má od narodenia rado kontakt s prírodou a živo sa o ňu zaujíma. V prvých troch rokoch to robí zmyslovo, necielene. Po treťom roku sa toto skúmanie mení na vedomé, dieťa má postupne čoraz väčšiu snahu štruktúrovať si získané poznatky, triediť ich, pochopiť súvislosti. Nie je preto náhodou, že s aktivitami zameranými na učenie sa o prírode začíname približne okolo tohto obdobia.

Tento album je nabitý aktivitami, ktoré dopĺňajú a štrukturujú detské poznatky o zvieratkách a rastlinkách. Obsahuje dokopy 80 kartičiek, ktoré majú za cieľ v prvej fáze učenie sa nových pojmov a rozširovanie slovnej zásoby, v ďalšej potom porovnávanie a triedenie do skupín podľa nejakých spoločných znakov.

Jednou z úvodných aktivít je triedenie kartičiek na ŽIVÉ – NEŽIVÉ. Toto je veľmi dôležitá téma pre deti, a vôbec nie taká jednoznačná, ako by sa mohlo dospelým zdať. Strom, ktorý sa nehýbe, sa deťom môže zdať oveľa menej živý ako auto, ktoré sa vie rýchlo pohybovať. Je dobré na úvod prediskutovať, čo robí veci živými – schopnosť rásť, prijímať potravu, vylučovať, a rozmnožovať sa. Odporúčam okrem kartičiek použiť na triedenie aj rôzne predmety z domácnosti alebo záhrady.

Nasleduje triedenie RASTLINA – ŽIVOČÍCH. Takisto kartičky môžete doplniť výberom 3D predmetov.

Moj album Montessori Priroda

Rastlinám sú venované ďalej tri aktivity. Kvet a jeho časti, životný cyklus gaštanu, a priraďovanie plodov k stromom.

Živočíchy sú zastúpené na ďalších piatich kartách. Je tu životný cyklus lienky, rovnako ako životný cyklus gaštanu krásne ilustrovaný a so stručnými popismi.

Potom tu nájdete kartičky na triedenie živočíchov podľa spoločných znakov a nakoniec kartičky so zástupcami stavovcov, mäkkýšov a článkonožcov.

Tieto posledné mi prídu trochu nesystematické, zdá sa mi, že by si stavovce zaslúžili trochu viac priestoru ako zvyšné dve skupiny.

Celkovo však tento album podľa mňa ponúka veľkú škálu zaujímavých aktivít z oblasti botaniky a zoológie.

Môj album Montessori ČAS

Pochopenie času je pre deti veľmi zložité, a trvá niekoľko rokov, kým sa dieťa začne orientovať v hodinách, dňoch, týždňoch. Koncept času je totiž absolútne abstraktný a dieťa v prvých rokoch života chápe predovšetkým veci, ktoré sú preň hmatateľné.

Na rozdiel od prvého albumu tento obsahuje iba tri aktivity, ktoré konkretizujú princíp striedania dňa a noci, plynutie mesiacov a ročných období, a plynutie dní vrámci jedného roka. Chýba mi tu niečo na určovanie hodín, ale chápem, že hodiny sa ťažko učia s pomocou kartičiek.

Ako prvé môžeme dieťaťu pomôcť osvojiť si priebeh jedného dňa. Slúži na to kruhové znázornenie dňa a noci, kde je nakreslené dieťa pri rôznych činnostiach od rána do večera. Kruh môžete napríklad pripnúť na chladničku. Ráno umiestnite nejakú drobnú magnetku na obrázok dieťaťa, ktoré vstáva. V priebehu dňa potom môžete magnetku postupne presúvať a rozprávať sa o jednotlivých aktivitách typických pre tie-ktoré časti dňa.

Nám sa k tomuto kruhu výborne hodia naše karty s režimom dňa.

Moj album Montessori ČAS

Ďalej album obsahuje kruhové znázornenie mesiacov a ročných období. Takisto sa dá použiť na značenie aktuálneho mesiaca a ročného obdobia, okrem toho si môžete napríklad zbierať symboly typické pre rôzne ročné obdobia, a pri kruhu ich triediť a rozprávať sa o tom, čo sa kedy deje v prírode, aké je kedy počasie, aké slávime sviatky.

Moj album Montessori Čas

Malá pripomienka k farbám na kruhu. Montessori sice nemá určené farebné kódovanie pre jednotlivé ročné obdobia, v týchto zemepisných šírkach je ale zvykom, že jar sa označuje zelenou a leto žltou. Príde mi to logické, keďže na jar sa príroda zazelená a v lete svieti slnko. Tu sú farby prehodené (a sú takto aj na originálnej francúzskej verzii), čo mi trochu vadí. Nie je to však nič podstatné.

Pre mňa najzaujímavejšou aktivitou v tomto albume je pás (dlhý niekoľko metrov!), na ktorom sú vyznačené všetky dni v jednom kalendárnom roku, od 1.januára až po 31.december.

Deti si doň každý deň nalepia na príslušný dátum papierik s korešpondujúcim dňom v týždni. K výnimočným dátumom si môžu kresliť alebo písať poznámky – narodeniny, dôležité udalosti… Získavajú tak nielen dobrý prehľad o tom, ako plynú dni, týždne, mesiace v roku, ale takisto aj predstavu o minulosti, prítomnosti, budúcnosti.

Už sa neviem dočkať, kedy si ten náš pás vyvesíme a začneme ho používať. Teraz len nájsť pár metrov voľnej steny. Našťastie mám do prvého januára pár mesiacov času to premyslieť.

One Reply to “Môj album Montessori PRÍRODA – ČAS”

Pridaj komentár