Malými krokmi… Intervenčný a stimulačný program pre 2 – 6 ročné deti

Malými krokmi

V spolupráci so špeciálnou pedagogičkou Katkou Kubasovou pomáhame deťom v predškolskom veku v ich správnom vývoji prostredníctvom individuálneho stilumačného programu Malými krokmi.

Raná stimulácia výrazným spôsobom ovplyvňuje celkový rozvoj osobnosti dieťaťa. Včasné a správne cielené podnety podporujú vývin reči, motoriky, vnímania a myslenia.

Pohyb, vnímanie i komunikácia sa navzájom ovplyvňujú, preto je dôležité jednotlivé oblasti psychomotorického vývinu rozvíjať súčasne. Rozvíjaním a stimulovaním jednej oblasti pomáhame k rozvoju ďalšej oblasti.

Program Malými krokmi… je postavený na domácej práci s dieťaťom. V tomto programe nezastupiteľnú úlohu zohráva rodič, lebo práve dobre informovaný rodič dokáže výrazne pomôcť svojmu dieťaťu a znížiť alebo aj úplne odstrániť oneskorenie v psychomotorickom vývine.

Pri práci s dieťaťom využívame prvky Montessori pedagogiky, prvky senzorickej integrácie, arteterapie a ďalšie špeciálnopedagogické prístupy.

Malými krokmi

Ak máte záujem o tento program, vyplňte prosím tento dotazník:

Malými krokmi – Dotazník pre rodiča

a kontaktujte nás. Tešíme sa na spoluprácu.

Pridaj komentár