Kurz pre deti vo veku 7-10 rokov: S Montessori ide škola ľahšie

PODPORUJEME  – PODNECUJEME  – POMÁHAME

Kurz, ktorý pomáha deťom, aby sa zefektívnil ich proces učenia. Vítané sú všetky deti. No najmä tie, ktoré sa ťažšie učia či majú problém s pamäťou. Zlyhávajú v diktátoch, nevedia plynule čítať.  Majú problém s pozornosťou.

U detí podporujeme silné stránky a vytvárame pre nich podnetné prostredie. Stimulujeme a korigujeme nedostatočne rozvinuté funkcie. Pracujeme v malých skupinkách. Používame montessori pomôcky, pri ktorých deti zapájajú naraz viacero zmyslov a učia sa pohybom, vďaka čomu sa im vytvára hlbšia pamäťová stopa.

Špeciálne pomôcky a materiály

Okrem montessori pomôcok využívame aj ďalšie didaktické pomôcky a hry.  Také, ktoré podporujú rozvoj zrakového a sluchového vnímania, komunikačných schopností, jemnej motoriky, vnímanie a reprodukciu rytmu a iné.

Deti budú kurzom sprevádzaju špeciálna pedagogička Katarína Kubasová a montessori lektorka Naďa Nováková.

Kurz… Kde? Kedy?

Kurz v súčasnosti prebieha štvrtky o 15h00 v Centre rodiny na Bazovskeho ulici, a utorky o 14h30 na základnej škole Cádrova. Ak chcete prísť na skúšobnú hodinu, prosím kontaktujte nás na 0903 752 342 alebo montebynadia@hotmail.com

 

Kurz Montessori škola

Pridaj komentár