Kubko sa učí rozprávať

Ak máte doma batoľa, ktoré sa oboznamuje s rečou a snaží sa rozprávať, iste viete, že jeden z najlepších spôsobov, ako mu v tom pomôcť, je veľa si s ním čítať. Poďte sa zoznámiť s knižkami, ktoré boli vytvorené presne na to, aby deťom hravo pomáhali so správnym vývinom reči. Aktuálne sú v sérii štyri:

-> Kubko sa učí rozprávať,

-> Kubko hovorí prvé slová,

-> Kubko a rečové cvičenia,

-> Kubko na prázdninách.

Vydavateľstvo Ikar (Stonožka) prináša v slovenčine túto peknú sériu určenú na rozvoj reči. Prvá je pre úplne najmenších, prípadne pre deti s oneskoreným vývinom reči, a zameriava sa prevažne na citoslovcia a samohlásky. Druhá na prvé slová a vety. Tretia obsahuje už náročnejšie vety a základné gramatické javy ako skloňovanie podstatných mien, časovanie slovies, či správne používanie predložiek. Štvrtá sa zameriava na artikuláciu a správne vyslovovanie všetkých hlások.

Na jeseň sa chystá posledná knižka – Kubko vie rozprávať – pre deti, ktoré už rozprávajú a chcú si precvičiť svoje rozprávačské schopnosti.


Zaujíma vás, ako sa deti učia rozprávať a ako im v tom my dospelí vieme pomôcť? Prečítajte si tu.


Mama, tato, Kubko, pes

Na úvodnej dvojstrane kníh sa predstavia hlavní protagonisti – teda Kubko a jeho rodina. Rodičia tu nájdu stručné vysvetlenie, ako tá-ktorá kniha má deťom pomôcť rozvíjať reč, čo rodičia môžu pri práci s knihou robiť, aby deťom s rozprávaním pomohli, a naopak, čo by robiť nemali.

Jednoduché obrázky, jednoduché texty

Keď deti začínajú rozprávať, je dôležité, aby sme im my naším slovným prejavom pomáhali. Aby sme:

– hovorili jasne a zreteľne,

– izolovali slová (aby dieťa vedelo, kde jedno slovo končí a druhé začína),

– používali jednoduché, stručné vety,

– čo najviac komunikovali s dieťaťom tvárou v tvár, aby malo možnosť sledovať naše pery pri vyslovovaní hlások.

Na rozdiel od toho, čo si mnohí rodičia myslia, deti v tomto veku nepotrebujú, aby sme ich zahŕňali dlhými prejavmi a nekonečnými súvetiami.

Kubko sa učí rozprávať

Kubko sa učí rozprávať

Kniha Kubko sa učí rozprávať má jednoduché obrázky, ktoré môže rodič krásne opisovať. Bác. Váza spadla. Na každej strane je aj stručný, jednoduchý text, zložený presne z takýchto krátkych viet. Okrem toho sú na príslušných miestach veľkým písmom napísané zvuky, ktoré daná osoba, zviera či predmet vydáva.

Kubko sa učí rozprávať

Na každej strane sa v Kubkovej rodine niečo deje a príbeh sa neustále posúva dopredu, knižka sa teda dá čítať od prvej strany po poslednú súvislo. Kubko si so sestričkou a mamou kreslí, celá rodina večeria, idú na prechádzku do lesa, na návštevu k starým rodičom.

Kubko sa učí rozprávať

Malé deti približne do dvoch rokov ale takto knihy nevnímajú a čítajú ich hala-bala, odzadu dopredu, v strede a potom o desať strán ďalej a zase o tri späť. Táto kniha je tomu prispôsobená, každá dvojstrana obstojí aj sama osebe a nájdete na nej mnoho podnetov na opis. Mama má dáždnik. Rybka skáče do vody. Cap naháňa psa.

V knihe je veľa zvierat. A to je super nielen preto, že deti zvieratká milujú. Zvieratká totiž vydávajú rozmanité zvuky, a tie zvuky parádne precvičujú oromotoriku (teda svaly pier, jazyku, podnebia). Sú to navyše zvuky, ktoré pri bežnej reči nevydávame. Skúste napodobniť erdžanie koňa či hrkútanie holuba! Sú to naozaj náročné zvuky, a tým, že sa ich dieťa snaží opakovať, si pekne trénuje hlasivky.

Kubko sa učí rozprávať

Na poslednej dvojstrane je prehľad všetkých zvukov. Môžete si s deťmi ukazovať jednotlivé obrázky a zvuky opakovať.

Kubko hovorí prvé slová

V druhej knihe Kubko podrástol, dokonca už chodí do škôlky. Od prvých zvukov sa posúvame k slovám a jednoduchým vetám.

Kubko hovorí prvé slová

Kniha je určená približne pre dvojročákov a zámerne bola vytvorená tak, aby obsahovala predmety a situácie, s ktorými sa deti v prvom a druhom roku najčastejšie stretávajú.

Kubko hovorí prvé slová

Na konci sú dve “opakovacie” dvojstrany. Obsahujú predmety a ich názvy, s ktorými sa deti stretávajú v knihe. Na týchto stranách môžete deti “skúšať”, teda uistiť sa, že obrázky poznajú a poznajú aj ich názvy.

Kubko hovorí prvé slová

Kubko a rečové cvičenia

Tretia kniha sa odohráva v zime a opäť sa v nej stretávame s celou Kubkovou rodinou. Objavujú sa tu už náročnejšie slovíčka na rozvoj slovnej zásoby, a k obrázku na každej dvojstrane sú rôzne doplňujúce otázky.

Kubko a rečové cvičenia

Kto spadol? Čo robí Miška? Kam ide Kubko? Cielene sa týmito otázkami trénuje skloňovanie podstatných mien, množné číslo, predložky.

Kubko a rečové cvičenia

V závere knihy je opäť “opakovanie”.

Kubko a rečové cvičenia

Kubko na prázdninách

Štvrtá kniha je pre deti v predškolskom veku a venuje sa už správnej artikulácii, čiže schopnosti správne vyslovovať jednotlivé hlásky.

Kubko na prázdninách

Kniha je na jednej strane užitočným pomocníkom pre rodičov, lebo im umožňuje sledovať, či dieťa zvláda výslovnosť samo, alebo či potrebuje pomoc odborníka. Súčasťou sú rady pre rodičov, aby sledovali, či tú a tú hlásku dieťa vyslovuje čisto, alebo ju zamieňa za inú.

Kubko na prázdninách

Na strane druhej ju možno veľmi dobre využiť aj ako pomôcku pre deti, ktoré už logopéda navštevujú. Pri čítaní s rodičom si môžu hravou formou precvičovať správnu výslovnosť.

Príbeh je tentokrát o letných prázdninách. Kubkova rodina sa vyberie na dovolenku v parádnom aute (ktoré keď videl náš osemročný, hneď knihu začal čítať, aj keď už dávno nespadá do Kubkovej vekovej kategórie).

Kubko na prázdninách

Textu už je tu viac, kniha sa zameriava na správnu výslovnosť detí vo veku od cca troch rokov do šiestich.

Kubko na prázdninách


Ak vás zaujíma oromotorika, správna výslovnosť a ako ich u detí prirodzene podporovať, prečítajte si tento článok.


Pes šteká, sova húka

Tí, čo ma poznáte, viete, že neodporúčam pre deti v tomto veku dúhové jednorožce ani lietajúce draky. Tieto knihy sú pekne ukotvené v realite a dávajú deťom možnosť spoznávať svet taký, aký je okolo nich. Deti jedia, spia, zabávajú sa, zvieratá sa správajú ako zvieratá.

Board book pre deti od 10m

Na záver ešte musím spomenúť, že silno tlieskam tomuto “stonožkovému” formátu s tvrdými stranami. V knižkách sa dobre listuje aj úplným malkáčom a vydrží toho naozaj dosť. Na board book sú pritom celkom rozsiahle, čiže bavia deti pokojne od 10 mesiacov do troch rokov, pretože sa v nich deje toho veľa.

Knižky Kubko sa učí rozprávať, Kubko hovorí prvé slová, Kubko a rečové cvičenia a Kubko na prázdninách vyšli v edícii Stonožka a kúpite ich priamo vo vydavateľstve Ikar v ich eshope bux.sk. Alebo napríklad v Martinuse.

Na jeseň sa veľmi teším na piate pokračovanie príbehov o Kubkovej rodine. To má byť určené deťom, ktoré už vedia hovoriť a bude opisovať “peripetie spojené s príchodom nového člena rodiny do domácnosti” a riešiť otázku, ktorá skôr či neskôr zaujíma každé dieťa: ako som prišiel na svet.

4 Replies to “Kubko sa učí rozprávať”

  1. […] rozvoj reči. Sprevádza deti od vydávania prvých zvukov po krátke vety. Písala som o nej zvlášť článok tu, sú to veľmi vydarené […]

  2. […] knihách podrobne píšem v tomto článku. Skvelé na nich je, že sú tvorené logopédmi a ponúkajú rodičom cenné rady o tom, ako sa s […]

  3. […] sériu knižiek o Kubkovi, ktorá pomáha deťom učiť sa rozprávať? My ju určite odporúčame. Štvrtá kniha v tejto sérii je pre deti v predškolskom veku a […]

Pridaj komentár