Kubko sa učí rozprávať

Ak máte doma batoľa, ktoré sa oboznamuje s rečou a snaží sa rozprávať, iste viete, že jeden z najlepších spôsobov, ako mu v tom pomôcť, je veľa si s ním čítať. Poďte sa zoznámiť s knižkami, ktoré boli vytvorené presne na to, aby deťom hravo pomáhali so správnym vývinom reči. Kubko sa učí rozprávať, Kubko hovorí prvé slová a Kubko a rečové cvičenia.

Vydavateľstvo Ikar (Stonožka) prináša v slovenčine sériu troch knižiek určených na rozvoj reči. Prvá je určená pre úplne najmenších, prípadne pre deti s oneskoreným vývinom reči, a zameriava sa prevažne na citoslovcia a samohlásky. Druhá na prvé slová a vety. Tretia obsahuje už náročnejšie vety, ako aj základné gramatické javy ako skloňovanie podstatných mien, časovanie slovies, či správne používanie predložiek.

Mama, tato, Kubko, pes

Na úvodnej dvojstrane kníh sa predstavia hlavní protagonisti – teda Kubko a jeho rodina. Rodičia tu nájdu stručné vysvetlenie, ako tá-ktorá kniha má deťom pomôcť rozvíjať reč, čo rodičia môžu pri práci s knihou robiť, aby deťom s rozprávaním pomohli, a naopak, čo by robiť nemali.

Jednoduché obrázky, jednoduché texty

Keď deti začínajú rozprávať, je dôležité, aby sme im my naším slovným prejavom pomáhali. Aby sme:

– hovorili jasne a zreteľne,

– izolovali slová (aby dieťa vedelo, kde jedno slovo končí a druhé začína),

– používali jednoduché, stručné vety,

– čo najviac komunikovali s dieťaťom tvárou v tvár, aby malo možnosť sledovať naše pery pri vyslovovaní hlások.

Na rozdiel od toho, čo si mnohí rodičia myslia, deti v tomto veku nepotrebujú, aby sme ich zahŕňali dlhými prejavmi a nekonečnými súvetiami.

Kubko sa učí rozprávať

Kubko sa učí rozprávať

Kniha Kubko sa učí rozprávať má jednoduché obrázky, ktoré môže rodič krásne opisovať. Bác. Váza spadla. Na každej strane je aj stručný, jednoduchý text, zložený presne z takýchto krátkych viet. Okrem toho sú na príslušných miestach veľkým písmom napísané zvuky, ktoré daná osoba, zviera či predmet vydáva.

Kubko sa učí rozprávať

Na každej strane sa v Kubkovej rodine niečo deje a príbeh sa neustále posúva dopredu, knižka sa teda dá čítať od prvej strany po poslednú súvislo. Kubko si so sestričkou a mamou kreslí, celá rodina večeria, idú na prechádzku do lesa, na návštevu k starým rodičom.

Kubko sa učí rozprávať

Malé deti približne do dvoch rokov ale takto knihy nevnímajú a čítajú ich hala-bala, odzadu dopredu, v strede a potom o desať strán ďalej a zase o tri späť. Táto kniha je tomu prispôsobená, každá dvojstrana obstojí aj sama osebe a nájdete na nej mnoho podnetov na opis. Mama má dáždnik. Rybka skáče do vody. Cap naháňa psa.

V knihe je veľa zvierat. A to je super nielen preto, že deti zvieratká milujú. Zvieratká totiž vydávajú rozmanité zvuky, a tie zvuky parádne precvičujú oromotoriku (teda svaly pier, jazyku, podnebia). Sú to navyše zvuky, ktoré pri bežnej reči nevydávame. Skúste napodobniť erdžanie koňa či hrkútanie holuba! Sú to naozaj náročné zvuky, a tým, že sa ich dieťa snaží opakovať, si pekne trénuje hlasivky.

Kubko sa učí rozprávať

Na poslednej dvojstrane je prehľad všetkých zvukov. Môžete si s deťmi ukazovať jednotlivé obrázky a zvuky opakovať.

Kubko hovorí prvé slová

V druhej knihe Kubko podrástol, dokonca už chodí do škôlky. Od prvých zvukov sa posúvame k slovám a jednoduchým vetám.

Kubko hovorí prvé slová

Kniha je určená približne pre dvojročákov a zámerne bola vytvorená tak, aby obsahovala predmety a situácie, s ktorými sa deti v prvom a druhom roku najčastejšie stretávajú.

Kubko hovorí prvé slová

Na konci sú dve “opakovacie” dvojstrany. Obsahujú predmety a ich názvy, s ktorými sa deti stretávajú v knihe. Na týchto stranách môžete deti “skúšať”, teda uistiť sa, že obrázky poznajú a poznajú aj ich názvy.

Kubko hovorí prvé slová

Kubko a rečové cvičenia

Tretia kniha sa odohráva v zime a opäť sa v nej stretávame s celou Kubkovou rodinou. Objavujú sa tu už náročnejšie slovíčka na rozvoj slovnej zásoby, a k obrázku na každej dvojstrane sú rôzne doplňujúce otázky.

Kubko a rečové cvičenia

Kto spadol? Čo robí Miška? Kam ide Kubko? Cielene sa týmito otázkami trénuje skloňovanie podstatných mien, množné číslo, predložky.

Kubko a rečové cvičenia

V závere knihy je opäť “opakovanie”.

Kubko a rečové cvičenia

Pes šteká, sova húka

Tí, čo ma poznáte, viete, že neodporúčam pre deti v tomto veku dúhové jednorožce ani lietajúce draky. Tieto knihy sú pekne ukotvené v realite a dávajú deťom možnosť spoznávať svet taký, aký je okolo nich. Deti jedia, spia, zabávajú sa, zvieratá sa správajú ako zvieratá.

Board book pre deti od 10m

Na záver ešte musím spomenúť, že silno tlieskam tomuto “stonožkovému” formátu s tvrdými stranami. V knižkách sa dobre listuje aj úplným malkáčom a vydrží toho naozaj dosť. Na board book sú pritom celkom rozsiahle, čiže bavia deti pokojne od 10 mesiacov do troch rokov, pretože sa v nich deje toho veľa.

Knižky Kubko sa učí rozprávať, Kubko hovorí prvé slová a Kubko a rečové cvičenia vyšli v edícii Stonožka a kúpite ich priamo vo vydavateľstve Ikar v ich eshope bux.sk. Alebo napríklad v Martinuse.

3 Replies to “Kubko sa učí rozprávať”

  1. […] rozvoj reči. Sprevádza deti od vydávania prvých zvukov po krátke vety. Písala som o nej zvlášť článok tu, sú to veľmi vydarené […]

  2. […] knihách podrobne píšem v tomto článku. Skvelé na nich je, že sú tvorené logopédmi a ponúkajú rodičom cenné rady o tom, ako sa s […]

Pridaj komentár