Homonymá alebo Nie je list ako list

homonymá

Pri téme LISTOV v tomto týždni Prečítaného leta sa vyslovene ponúka debata o homonymách. V predošlom článku som písala, ako sme riešili listy, ktoré posielame poštou, listy, ktoré rastú na stromoch, aj listy papiera.

Spýtala som sa detí, či si pamätajú, ako sa volajú slová, ktoré znejú rovnako, ale majú odlišný význam. Deti si síce slovo nepamätali (a tak som im ho pripomenula), ale inak homonymá dobre poznajú z jednej knižky. V tej im bola venovaná jedna kapitola, a tak nás doma tieto slová fascinovali, že sme o nich čítali mnoho a mnoho krát. (Knižku tu nepomenujem, pretože sa mi zdá inak hrozná.) Odvtedy si napríklad pamätajú, že topánka s vysokým opätkom sa povie lodička, rovnako ako malá loď.

Navyše sme v kníhkupectve objavili útlu knižku City v city, ktorá ilustruje medzijazykové homonymá. Teda slová, ktoré v jednom jazyku znamenajú niečo, a v inom zas niečo úplne iné. Deti ich zopár už poznali. Police u nás používame na odkladanie kníh, a v angličtine je police polícia. My si vytláčame pastu na kefku, Taliani ju jedia s omáčkou.

Knižku sme zhltli na jedno posedenie v parku a v nasledujúcich dňoch si ju deti samé listovali a čítali. Je úplne stvorená pre začínajúcich čitateľov, aj keď to vlastne vôbec nie je kniha pre deti. Nájdete v nej totiž aj zopár slov, ktoré som deťom musela vysvetľovať, ako droga či nevera. Napriek tomu ju odporúčame všetkými desiatimi.

Homonymá na kartičkách

Keď deti tie homonymá tak zaujali, pripravila som im sadu kartičiek s homonymami na priraďovanie. Podarilo sa mi nájsť 18 dvojíc obrázkov. Niektoré sú jednoznačné, pri niektorých treba trochu fantázie.

Deti popárovali všetky, aj keď pri niektorých potrebovali drobnú nápovedu.

Keďže mám doma už dve samostatné čitateľky (a tretí tiež zvláda jedno- až dvojslabičné slová), ku kartičkám som pripravila aj názvy. Deti najprv hľadali dvojice obrázkov, a potom k nim priraďovali príslušné názvy.

Ak máte záujem, sadu si kúpite za symbolický poplatok v našom obchode, tu.

Vytlačte, nastrihajte na kartičky, a hľadajte dvojice, ktoré sa volajú rovnako.

Homonymá v domácnosti

My sme sa potom snažili nájsť doma dvojice reálnych predmetov s rovnakými názvami, pretože tie sú pre deti vždy zaujímavejšie, ako kartičky ?

Skúste doma aj vy!

Ilustrované homonymá

Kniha City v city ponúka skvelú inšpiráciu na hru – nakresliť obrázky s jednotlivými homonymami tak, ako v knihe. Budúci týždeň budeme dovolenkovať s kamarátmi a väčšou skupinou detí, tak to určite vyskúšame.

Pridaj komentár