DE TE NE LE DI TI NI LI

S našimi dvomi prvákmi začíname pomaly pri písaní skúmať gramatiku a učiť sa, kde patrí mäkké a kde tvrdé I/Y. Už dlhší čas od staršej sestry poznajú riekanku DE TE NE LE DI TI NI LI, mäkčene sa potratili. A tak sme na ňu nadviazali. V Šlabikári mali o tom krátku zmienku, ale inak je to myslím učivo druhého ročníka.

Triedenie

Ako vždy, hľadala som niečo “rukolapné”, aby decká odložili pero a pracovali obomi rukami.

Na začiatok som pripravila tabuľku a hŕbu slov s de,te,ne,le,di,ti,ni,li. Ich úlohou bolo slová si čítať a triediť ich do správnych stĺpcov. V slovách som zámerne príslušné slabiky zvýraznila červenou, aby pracovala vizuálna pamäť.

de te ne le di ti ni li

Toto triedenie si deti ešte niekoľkokrát zopakovali.

DE TE NE LE krížovky

Aktuálne veľmi populárne je u nás vyrábať vlastné krížovky a tak som to hneď využila. Rôzne slová s de te ne le di ti ni li som napísala vodorovne aj zvislo, nastrihali sme s deťmi a mohli si skladať.

de te ne le di ti ni li

de te ne le di ti ni li

Potom som im vytvorila aj zopár klasických krížoviek.

de te ne le di ti ni li

Doplň i/y/í/ý

Ďalšou aktivitou bola klasická doplňovačka. Pôvodne deti íčka a ypsilony dopĺňali iba zmývateľnou fixkou na zalaminovaný papier, potom som im texty ponúkla ešte raz a tentokrát si i/y vystrihovali a lepili do slov.

de te ne le di ti ni li

Šifrovačky

Ďalšia obľúbená aktivita. Dešifrovanie schovaných slov a viet.

de te ne le di ti ni li

Výnimky!

Slovenčina by ale nebola slovenčinou, keby na každé pravidlo neexistovala hŕba výnimiek. A to je dobre, lebo deti výnimky milujú 🙂 Prvú výnimku sme náhodou objavili v slove diktát. Deti neverili vlastným očiam. Ako to, že tam je ĎIKTÁT?! To bolo smiechu! A tak sme si povedali o výnimkách, ktoré tvoria zväčša slová cudzieho pôvodu. A hľadali sme ďalšie. A čítali ich nesprávne, a išli sa ušúlať od smiechu. ŤIGER! MAŤEMAŤIKA! ŤEŇIS!

Predstavila som deťom ďalšiu aktivitu – kde sa priraďuje na suchý zips slovíčko k definícii. Pre mladého pána celkom dobrý tréning čítania s porozumením. Pre jeho sestru skôr zábavka. Dali to ale obaja. Ponúkla som in to aj viackrát v priebehu niekoľkých dní, predsa len, opakovanie, matka múdrosti.

de te ne le di ti ni li

Na výnimky som im potom pripravila ešte jednu úlohu, na precvičenie čítania pomocou motaníc. Sledovaním čiar deti trénujú očné pohyby a plynulé čítanie.

de te ne le di ti ni li

Vymysli príbeh

Posledná úloha je zameraná na kreatívne písanie, a celkom dobre sme sa pri nej zabavili. Deti mali pomocou troch obrázkov vymyslieť a napísať súvislú vetu alebo príbeh. Niektoré kombinácie boli fakt divoké a náročné na fantáziu!

Tu som už použila mix slov s de te ne le aj s výnimkami, aby si deti precvičili písanie správnych i/y. A ako vidno na obrázku nižšie, chce to ešte tréning 🙂

de te ne le di ti ni li

Súbor aktivít DE TE NE LE DI TI NI LI

Všetky aktivity ponúkam v elektronickom súbore, ktorý si môžete za malý príspevok kúpiť tu.

Ďalšie druhácke témy:

-> DRUHY VIET

-> TVRDÉ A MÄKKÉ SPOLUHLÁSKY

One Reply to “DE TE NE LE DI TI NI LI”

Pridaj komentár