Malými krokmi… Intervenčný a stimulačný program pre 2 – 6 ročné deti

Malými krokmi

V spolupráci so špeciálnou pedagogičkou Katkou Kubasovou pomáhame deťom v predškolskom veku v ich správnom vývoji prostredníctvom individuálneho stilumačného programu Malými krokmi. Raná stimulácia výrazným spôsobom ovplyvňuje celkový rozvoj osobnosti dieťaťa. Včasné a správne cielené podnety podporujú vývin reči, motoriky, vnímania a myslenia. Pohyb, vnímanie i komunikácia sa navzájom ovplyvňujú, preto je dôležité jednotlivé oblasti psychomotorického vývinu […]

Ako predstavovať deťom novú aktivitu podľa montessori

Montessori stromy

V montessori prostredí je zvykom novú aktivitu či pomôcku, s ktorou sa dieťa predtým nestretlo, mu predviesť. Aby bolo jasné, ako sa s ňou pracuje a na čo slúži. Maria Montessori prezentáciu materiálu prirovnávala k daru, ktorý dospelý dáva dieťaťu. Pretože od toho, akým spôsobom toto predvedenie urobíme, často značne závisí, ako dieťa bude danú pomôcku vnímať, či s ňou bude rado […]

Kurz pre deti vo veku 7-10 rokov: S Montessori ide škola ľahšie

PODPORUJEME  – PODNECUJEME  – POMÁHAME Kurz, ktorý pomáha deťom, aby sa zefektívnil ich proces učenia. Vítané sú všetky deti. No najmä tie, ktoré sa ťažšie učia či majú problém s pamäťou. Zlyhávajú v diktátoch, nevedia plynule čítať.  Majú problém s pozornosťou. U detí podporujeme silné stránky a vytvárame pre nich podnetné prostredie. Stimulujeme a korigujeme nedostatočne rozvinuté […]