Ako predstavovať deťom novú aktivitu podľa montessori

Montessori stromy

V montessori prostredí je zvykom novú aktivitu či pomôcku, s ktorou sa dieťa predtým nestretlo, mu predviesť. Aby bolo jasné, ako sa s ňou pracuje a na čo slúži. Maria Montessori prezentáciu materiálu prirovnávala k daru, ktorý dospelý dáva dieťaťu. Pretože od toho, akým spôsobom toto predvedenie urobíme, často značne závisí, ako dieťa bude danú pomôcku vnímať, či s ňou bude rado pracovať a či sa k nej bude s obľubou vracať.

Triedenie podla farieb

Prezentovanie nových pomôcok má určité pravidlá. Tu sú zhrnuté v zopár bodoch, ktoré by sme mali mať vždy na pamäti.

1. Ponúknite, ale nenúťte

Ponúknite dieťaťu novú aktivitu, keď máte pocit, že nastal správny čas a je na ňu pripravené. Avšak rátajte s možnosťou, že povie nie, a rešpektujte to.

2. Prejavte nadšenie

Deti su naším verným obrazom. Ak budete vy sami presvedčení, že daná aktivita je zaujímavá a fascinujúca, je veľká šanca, že o tom presvedčíte aj dieťa. Ak naopak bude mať pocit, že vás to nebaví a robíte to iba kvoli nemu, rýchlo stratí záujem.

3. Jeden obraz vydá za tisíc slov

Ukážte. Ideálne úplne bez slov. Dieťa sa vtedy môže sústrediť výlučne na vnímanie očami, sleduje materiál a vaše pohyby. Nerozptyluje ho nutnosť zároveň vás pri tom počúvať.

4. Vždy seďte vedľa dieťaťa na jeho dominantnej strane

Nikdy neseďte oproti nemu, alebo kolmo. Ono totiž absorbuje vaše pohyby a snaží sa ich kopírovať. Ak sedíte na druhej strane, bude vaše pohyby opakovať zrkadlovo.

Montessori tyce

5. Šetrite pohybmi

Dopredu si premyslite, čo budete robiť, aby ste použili len toľko pohybov, koľko je nevyhnutné. Zbytočné pohyby navyše dieťa rozptylujú a odvádzajú jeho pozornosť od toho, čo je dôležité.

6. Analyzujte pohyby

Pohyby rozdelte tak, aby dieťa jasne videlo všetky čiastkové kroky. My dospelí máme mnohé úkony zautomatizované a robíme ich rýchlo a bez rozmýšlania. Ak má dieťa však po nás nejaký pohyb zopakovať, musí si ho detailne odpozorovať. Napríklad také viazanie šnúrky – pre dospelého pársekundová záležitosť – je v skutočnosti sled asi 15 rôznych krokov, ktoré dieťa musí pochopiť, zapamätať si a motoricky ich zvládnuť v správnom poradí.

Vaše pohyby by zároveň však nemali pôsobiť útržkovito, mali by byť plynulé a ladné.

7. Zľava doprava, zhora dole

Naša spoločnosť tak funguje už stáročia, píšeme aj čítame zľava doprava, zhora dole. Dieťa sa s tým však nerodí a musí sa to naučiť.  Čím skôr, tým lepšie. Preto je dobré od útleho veku všetky aktivity mu takto predstavovať. Aby keď príde do školy, a bude sa to od neho očakávať, to už malo poriadne zafixované.

Montessori matematika

8.  Používajte trojstupňovú jazykovú lekciu

Ak zavádzate nejaké nové pojmy, predstavte ich pomocou trojstupňovej jazykovej lekcie.

“Toto je… Ukáž mi… Čo je to?”

Nepredstavte však dieťaťu príliš veľa nových prvkov naraz. Maria Montessori aj tu uplatňovala “magickú trojku” – čiže ideálne je v jeden deň predstaviť tri nové pojmy.

9. Nepoučujte

My dospelí sa často staviame pred deťmi do úlohy učiteľov. Nie je to potrebné, skôr naopak. Nechajte deti samé skúmať, zisťovať, vyvodzovať si závery.

10. Vedzte, kedy aktivitu ukončiť.

Ak sa dieťa veľa mýli, vyzerá nezaujato, netlačte na pílu. Materiál odložte a vráťte sa k nemu neskôr.

Pridaj komentár