Čítam, čítaš, čítame…

Už tento piatok sa koná praktický workshop o tom, ako pomôcť deťom naučiť sa čítať. Je určený pre učiteľov, rodičov, prípadne študentov, ktorých zaujíma práca s deťmi. Má názov Čítam, čítaš, čítame, organizuje ho špeciálna pedagogička Katarína Kubasová (viac sa o jej práci dozviete tu: Spolu pre dieťa) a koná sa v detskom centre Ihrisko na Halašovej ulici v Bratislave.

Čítam, čítaš, čítame

Čítam, čítaš, čítame v Montessori pedagogike

Ja na workshope porozprávam účastníkom o tom, ako sa deti učia čítať v Montessori prostredí. Povieme si, v čom je Montessori prístup k čítaniu špecifický, ako sa dá využiť doma a v čom dokáže pomôcť deťom s poruchami učenia. Ukážeme si názorné pomôcky, hry, aktivity, prostredníctvom ktorých sa deti učia rozvíjať jazyk a čítať.

Nové pomôcky na rozvoj čítania od nás pre vás

„Ak sa dieťa nedokáže učiť spôsobom, akým učíme, možno by sme mali skúsiť učiť spôsobom, akým sa učí dieťa.“ Ignacio Estrada

Účastníci workshopu si budú môcť vyskúšať tri nové pomôcky, ktoré sme spolu vyvinuli a ktorých cieľom je uľahčiť deťom naučiť sa čítať s porozumením.

Karty SLABIKA

Poznanie fonologických jednotiek ako sú hlásky, slabiky a celé slová, je kľúčovým pri učení sa čítať a následnom rozvoji čitateľskej gramotnosti. Táto sada kartičiek sa zameriava na vnímanie slabiky. Obsahuje 60 kartičiek s obrázkami a 60 kartičiek (jedno- až štvorslabičných) slov, ktoré korešpondujú k obrázkom. Pre čítanie je veľmi dôležité, aby si deti uvedomovali hranicu slabík – začiatok a koniec. Slabiky sú preto v slovách farebne odlíšené, čo pomáha aj zrakovo si uvedomiť slabiku.

Karty slabika čítanie

Slová na kartičkách boli zámerne vyberané tak, aby deťom pomohli pochopiť, čo tvorí slabiku ako základnú artikulačnú jednotku. Okrem otvorených slabík (napr. gitara) obsahujú kartičky aj slová, kde je zhluk spoluhlások (nožnice). Pracuje sa tu aj s množným číslom, aby si deti uvedomovali, že aj zmena tejto gramatickej kategórie (jednotné vs množné číslo) znamená často zmenu počtu slabík v slove. To, že sa deti naučia vnímať slabiku v slovách, im umožní oveľa rýchlejšie čítať.

Obrázkové slová

Ďalšou pomôckou je knižka Obrázkové slová. Obsahuje spolu 40 slov, ktoré sú „napísané“ pomocou obrázkov, znázorňujúcich jednotlivé hlásky. Cieľom obrázkového čítania je poznanie fonologickej štruktúry slova. Vnímanie fonologických jednotiek ako sú hlásky, slabiky a celé slová sú kľúčovým predpokladom pri učení sa čítať a následnom rozvíjaní čitateľskej gramotnosti.

Hlásky sú pre deti veľmi abstraktné, no práve prostredníctvom obrázkov sa im skonkrétňujú. Deti si hravou formou, bez mechanického nácviku abecedy, dokážu prečítať slovo, slová. Deti majú možnosť prečítať aj relatívne ťažké slová, ktoré by neprečítali, keby ich mali len napísané. Obrázkové čítanie umožňuje pracovať s oveľa širšou slovnou zásobou.

Obrázkové slová Čítam, čítaš, čítame

Okrem prečítania konkrétnych slov si dieťa môže vymyslieť aj vlastné slová, ktoré si pomocou obrázkov priložených na poslednej strane môže vyskladať.

Určovanie hlásky v slove

Posledná pomôcka je zameraná na presné určovanie, v ktorej slabike v slove sa nachádza konkrétna hláska. Skladá sa z drevenej podložky a sady kariet. Dieťa si do podložky vloží kartu s písmenom a potom pri jednotlivých obrázkoch určuje, v ktorej slabike danú hlásku počuje. Rovnako sa dá pracovať s kartami aj pri určovaní dlhých slabík.

Čítam, čítaš, čítame

Na rozdiel od iných podobných pomôcok, táto má slová rozdelené na dvoj-, troj- a štvorslabičné, čím “núti” dieťa rozkladať slovo správne na slabiky.

Čítam, čítaš, čítame

Všetky tri pomôcky si budú môcť účastníci workshopu vyskúšať a kúpiť za zvýhodnené ceny.

Pre začínajúcich čitateľov

O aktivitách pre začínajúcich čitateľov som písala v tomto článku. Je ich tam aj zopár na stiahnutie zadarmo. A v tomto som zase zhrnula naše knižné tipy na prvé samostatné čítanie.

Pridaj komentár